Agile softwareontwikkeling.

In 2001 kwamen 17 softwareontwikkelaars van over de hele wereld bijeen om het Agile Manifesto op te stellen. Dit manifesto is opgesteld als reactie op de traditionele waterval-ontwikkelmethoden. Waarom? Die traditionele methoden waren bureaucratisch, traag en bekrompen. Ze zouden zelfs de creativiteit en de effectiviteit van de ontwikkelaars belemmeren. Het werd tijd voor een nieuwe ontwikkelmethode, waarbij de kernwoorden lenig en behendig (Agile) centraal stonden.

‘Agile’, softwareontwikkeling in korte perioden

Agile staat voor de ontwikkeling van software in korte overzichtelijke perioden (iteraties). Dat kan een week zijn, maar ook een maand. Een team werkt aan een klein project en levert na een vooraf bepaalde periode een deel van de software op. Na de publicatie van het handvest, richtten enkele ondertekenaars de “Agile Alliance” op, om de principes verder om te zetten in methoden.

Vijf Agile-methoden

Hieronder een korte uitleg over 5 Agile-methoden die geschikt zijn voor grote bedrijven (in onwillekeurige volgorde): Kanban, Scrum, Extreme programming (XP), SAFe en het Spotify-model.

1. Kanban

Kanban is een Japanse term: kan = visueel en ban = kaart (het woord signaalbord is waarschijnlijk de beste Nederlandse vertaling). Kanban is een werkwijze waarbij het proces om problemen zo snel mogelijk op te lossen centraal staat. Verder stimuleert Kanban de samenwerking, met als doel om tot een beter werksysteem te komen.

2. Scrum

Scrum is een term afkomstig uit de rugbysport: een team probeert samen een doel te bereiken en de wedstrijd te winnen. Scrum in de softwareontwikkeling betekent hetzelfde, op een flexibele manier (software)producten maken waarbij samenwerking centraal staat. Middels korte sprints, variërend van 1 tot 4 weken, wordt er een softwareproduct opgeleverd. Een ander belangrijk onderdeel van scrum is dat de teamleden snel moeten kunnen inspelen op veranderingen.

3. Extreme programming (XP)

Extreme programming of ook wel XP genoemd, is een methode waarbij meerdere ontwikkelprincipes tot in het extreme worden samengevoegd en doorgevoerd. De nadruk bij Extreme programming ligt met name op samenwerking, snelle en vroegtijdige ontwikkeling van software en professionele ontwikkelmethodes. Kenmerkend voor XP is dat de focus ligt op het ontwikkelen van software, waarbij documentatie een ondergeschikte rol heeft.

4. SAFe

SAFe is de afkorting van Scaled Agile Framework en is een framework dat Lean- en Agile-principes toepast binnen middelgrote tot grote organisaties. Het Scaled Agile Framework is gebaseerd op het schalen van Scrum teams, zoals dat gebeurde bij Nokia. Daarbij wordt gebruikgemaakt van verschillende Agile-methoden die worden toegepast op team-, project- en portfolioniveau.

5. Het Spotify-model

Spotify is de bekendste music player ter wereld. De eerste versie van deze player is ontwikkeld middels Scrum. Omdat Spotify niet 100% tevreden was met de Scrum-methode besloot het om een eigen invulling te geven aan het Agile-werken. Het Spotify-model wordt toegepast in flexibele en innovatieve organisaties en is inmiddels wereldwijd omarmd door vele bedrijven.

Wilt u ondersteuning bij het introduceren van Agile in uw organisatie?

Bent u benieuwd welke Agile-methodieken u voor uw bedrijf kunt gebruiken? U kunt een afspraak met ons maken om u vrijblijvend te laten adviseren over welke methode het meest geschikt is voor uw bedrijf of project.

Plan vrijblijvend een afspraak bij ons op kantoor

1 + 6 = ?

Meer informatie over Agile-methodieken?

  1. Kom eens langs op een van onze Meetups over Agile
  2. Informatie over SAFe vindt u op www.scaledagileframework.com
  3. Meer info over XP leest u hier www.extremeprogramming.org
  4. Meer weten over KanBan?
  5. Op de hoogte blijven van Scrum? Check www.scrumguides.org