Anatomie van een SAAS product.

Er bestaan zoveel verschillende soorten SaaS-producten dat het lastig is om een vaste succesformule op te stellen. De technische mogelijkheden zijn vrijwel onbeperkt. Er zijn echter wel een aantal belangrijke elementen om te overwegen bij het opstellen van een businesscase voor een SaaS-product.

MVP - prototype