Buurtbegroting

Inzicht in buurtbegroting voor Amsterdammers

Buurtbegroting verbetert de dialoog met de burger. Met Buurtbegroting van de Gemeente Amsterdam hebben ambtenaren en burgers volledig inzicht in hoeveel de gemeente uitgeeft aan een bepaalde buurt. GlobalOrange heeft zowel de front-end als backoffice applicatie ontwikkeld.

UITDAGING
Gemeente Amsterdam wilde de inwoners meer inspraak geven over de bestemming van de gemeente budgetten in hun buurt.

AANPAK
Samen met de product owner van Gemeente Amsterdam ontwikkelden wij de Buurtbegrotingsapplicatie.

RESULTAAT

  • De slimme applicatie van Buurtbegroting is de eerste begrotingssoftware voor een gemeente in de cloud.
  • Update: de applicatie is inmiddels door de gemeente buiten gebruik genomen ivm een wettelijke beperking in toegang tot de data.

Data analyse en visualisatie

Data ontsluiting
Met de backoffice applicatie is het invoeren van data voor de buurtbegroting laagdrempelig gemaakt. Het visualiseren van de data en het genereren van rapporteren is met een paar klikken geregeld. Inmiddels zijn nieuwe projecten opgestart om de dataontsluiting uit te breiden.

Doorontwikkeling
Deze applicatie is volgens de agile scrum methodiek ontwikkeld en in korte tijd in gebruik genomen. Doorontwikkeling vindt volgens een roadmap plaats die door de product owner aan klantzijde beheerd wordt.

Transparantie voor inwonenden van Amsterdam

Gebruiksvriendelijk digitaal product
Tijdens het ontwerp van alle functionaliteiten stond de eindgebruiker telkens centraal. Het resultaat is een altijd up-to-date, makkelijke werkbare en supersnelle applicatie. Ambtenaren en burgers zien op een overzichtelijke kaart hoeveel bepaalde activiteiten zoals het ophalen van afval en voorzieningen als sport en straatcoach projecten hebben gekost.

Gemeente in de cloud
De slimme applicatie van Buurtbegroting is de eerste begrotingssoftware voor een gemeente in de cloud. Update: de applicatie is inmiddels door de gemeente buiten gebruik genomen ivm een beperking in toegang tot alle data.

“De Lean Startup gedachte is zeer waardevol geweest tijdens het ontwikkelproces van deze applicatie. Het project was bij de start voor slechts een klant bedoeld, maar door snel te schakelen is het nu bruikbaar voor meerdere klanten door middel van een SaaS ontwerp.”

Buurtbegroting
David Sampimon
Project Manager GlobalOrange

Succesfactoren

UX centraal

De user experience bepaalt ook bij Buurtbegroting het succes van de applicatie. Die ervaring wordt bepaalt door uitstraling, gebruiksvriendelijkheid, snelheid en functionaliteit. Bij het ontwerp van deze applicaties stond de eindgebruiker centraal.

Agile en lean

Ondanks een enorme lijst met wensen en ideeën voor de toekomst is door middel van een lean aanpak een minimal viable product (MVP) gedefinieerd; een zo klein mogelijke eerste versie van de applicatie die al wel waarde heeft voor de eindgebruikers.

Continuous Delivery

Door intensief, dagelijks contact tussen opdrachtgever en het ontwikkel- team konden nieuwe features of aanpassingen in requirements snel worden opgepakt. Als resultaat van de goede samenwerking en het principe van continuous delivery staat er nu een goede basis van de begrotingstool.

Ready for next level product development?

Laten we een digitaal product creëren waar eindgebruikers en business stakeholders van zullen houden en dat bovendien toekomstbestendig, schaalbaar, veilig en gemakkelijk te onderhouden is.