Circular IQ

Inzicht in de duurzaamheid van je supply chain

Circular IQ heeft als doel het versimpelen en faciliteren van de circulaire economie door bedrijven inzicht te geven in de duurzaamheid van hun supply chain. In de samenwerking met hun toenmalige IT bedrijf lukte het niet om een direct inzetbaar en makkelijk uitbreidbaar platform te ontwikkelen. Bovendien waren de wensen op hoog niveau wel duidelijk maar was de vertaling naar een gebruiksvriendelijke interface een uitdaging.

UITDAGING
Circular IQ was vastgelopen in de ontwikkeling van haar platform en vroeg GlobalOrange om advies.

AANPAK
Na een quickscan van de code, een UX audit en een workshop over de product visie en roadmap werd duidelijk dat herbouw de meest aantrekkelijke optie was.

RESULTAAT

Samen met GlobalOrange heeft Circular IQ in korte tijd een digitaal platform ontwikkeld waar eindgebruikers blij van worden en waarmee bedrijven in staat zijn om laagdrempelig duurzaam te ondernemen zonder winstgevendheid uit het oog te verliezen. Duurzaam én winstgevend ondernemen mogelijk gemaakt.

Circular IQ

Circular IQ is een first mover

Disruptief in sustainable supply chain management
De startup loopt met haar SaaS platform voor op de concurrentie, door het aanbieden van een volledig inzicht van duurzaamheid in de supply chain en samenwerking van verschillende partijen mogelijk te maken. Door tevens de prestaties van toeleveranciers in de keten voor een product inzichtelijk te maken, kunnen producenten gefundeerde beslissingen nemen ten aanzien van circulariteit. Bovendien bespaart de centrale opslag van deze data kosten op voorbereiding voor certificeringen. Hiervan kunnen afnemers in de retail, industrie en export direct profiteren.

Indrukwekkende start
Circular IQ werkt nauw samen met het Cradle to Cradle Products Innovation Institute en heeft inmiddels indrukwekkende klanten zoals ABN AMRO, Rijkswaterstaat, Ahrend en Alliander. Circular IQ is genomineerd voor de Accenture Innovation Awards.

Blije gebruikers door gemak en inzicht
Het vaststellen en interpreteren van duurzaamheidsdata is normaalgesproken een enorme klus. Het ontwikkelde SaaS-platform maakt duurzaamheidsdata invoeren eenvoudig door gebruik van een intuïtief ontwerp met sterke focus op user experience (UX).

Circulaire economie gestimuleerd
Door de focus op het gecontroleerd samenbrengen van duurzaamheidsdata van verschillende partijen, ontstaat betrouwbare en relevante informatie om te sturen op duurzamere productie. Dit stimuleert in hoge mate de circulaire economie.

Complexiteit simpel maken

Schaalbare, complexe software die makkelijk te gebruiken is
Start-up Circular IQ zocht een ervaren IT-partner voor de realisatie van een complex, management informatie systeem dat voorloopt in de technologie en voldoet aan de hoge eisen van security, performance, schaalbaarheid en gebruiksvriendelijkheid.

User Experience als uitgangspunt bij ontwikkeling
Circular IQ is een platform waarop verschillende partijen makkelijk kunnen samenwerken. GlobalOrange stelt de eindgebruiker centraal bij het ontwerp van het product. Deze gebruiker bepaalt het succes van het product.

Een ontwikkel partner die meedenkt
Samen tot een simpele oplossing komen voor een complex probleem is wat voor het team bij GlobalOrange het werk leuk maakt. De ervaringen uit andere SaaS projecten komen hierbij goed van pas.

“GlobalOrange denkt bij het zoeken naar een oplossing steeds twee stappen vooruit. Voor ons is het erg waardevol dat ze actief meedenken vanuit de diverse eindgebruikers en in staat zijn om een probleem vanuit verschillende kanten te bekijken.”

Circular IQ
Claire Teurlings
Co-founder Circular IQ

Succesfactoren

UX focus

Een vereiste was de hoge mate van gebruiksvriendelijkheid. Data aanleveren en delen door de verschillende soorten gebruikers is zo gedaan dankzij een eenvoudig en helder ontwerp van de interface.

Continuous Delivery

Door intensief, dagelijks contact tussen opdrachtgever en het ontwikkelteam konden nieuwe features en aanpassingen dankzij het principe van continuous delivery snel worden doorgevoerd.

Launch

Een combinatie van het volgen van de Lean Start-up gedachte en een agile ontwikkelmethodiek hebben ervoor gezorgd dat er in record tempo een lanceerbaar product opgeleverd is.

Ready for next level product development?

Laten we een digitaal product creëren waar eindgebruikers en business stakeholders van zullen houden en dat bovendien toekomstbestendig, schaalbaar, veilig en gemakkelijk te onderhouden is.