Hoe identificeer je code die refactoring nodig heeft

Refactoring is een essentieel onderdeel van het softwareontwikkelingsproces. Het verwijst naar het proces van het herschrijven van bestaande code zonder de externe functionaliteit te veranderen om de leesbaarheid, onderhoudbaarheid en prestaties ervan te verbeteren. Ook is het mogelijk om code volledig te herschrijven. Het identificeren van code die refactoring nodig heeft, is een belangrijke vaardigheid voor ontwikkelaars om hoogwaardige software te produceren. In dit artikel bespreken we enkele richtlijnen en technieken om code te identificeren die refactoring vereist.

 • Onbegrijpelijke code
 • Lange en complexe functies
 • Meerdere keren dezelfde code zien
 • Geen unit tests
 • Inefficiëntie en performance problemen

Onbegrijpelijke code 

Het eerste waaraan je zou kunnen zien dat de code refactoring nodig heeft is onbegrijpelijke code. Als je de code leest en het moeilijk is om te begrijpen wat het doet, of als de namen van variabelen en functies niet beschrijvend zijn, dan is het tijd om na te denken over refactoring. Leesbaarheid is essentieel voor het begrijpen en onderhouden van code op de lange termijn. Refactoring kan bestaan uit het hernoemen van variabelen en functies om ze meer beschrijvend te maken, het opschonen van commentaar en het herstructureren van de code om de logica duidelijker te maken.

Lange en complexe functies

Ook zijn lange en complexe functies vaak moeilijk te begrijpen, te testen en te onderhouden. Als je een functie hebt die te veel verschillende functies heeft en/of te veel regels code bevat, kan dit een indicatie zijn dat refactoring nodig is. Probeer de functie op te splitsen in kleinere, meer modulaire functies die elk een specifiek doel hebben. Dit zal de leesbaarheid vergroten en de herbruikbaarheid van de code verbeteren.

Meerdere keren dezelfde code zien 

Wanneer je dezelfde code op meerdere plaatsen in je project vindt, is dat een duidelijk teken van code duplicatie. Het dupliceren van code kan leiden tot inconsistentie, omdat elke kopie afzonderlijk moet worden bijgewerkt. Het is belangrijk om duplicatie te verminderen door herbruikbare functies of classes te creëren en de gemeenschappelijke logica in één enkele plaats te consolideren. Door dit te doen, verbeter je de onderhoudbaarheid en verminder je de kans op fouten.

Factsheet: Technical debt en Refactoring

 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden

Geen unit tests

Als code geen bijbehorende unit tests heeft, kan dit wijzen op een gebrek aan testbaarheid en kan het moeilijk zijn om wijzigingen aan te brengen zonder onbedoelde bijwerkingen te veroorzaken. Het is een goed idee om een ​​testsuite voor je codebase op te zetten en code die niet getest is, te identificeren en ontbrekende unit tests toe te voegen.

Inefficiëntie en performance problemen 

Als laatste heeft de code die inefficiënt is en performance problemen veroorzaakt, ook aandacht nodig. Dit kan variëren van traag reagerende functies tot geheugenlekken. Het identificeren van performance problemen vereist vaak het analyseren van de code en het gebruik van profiling hulpmiddelen. Door de code te optimaliseren en inefficiënte algoritmen te verbeteren, kan de performance van de software aanzienlijk worden verbeterd.

Het identificeren van een code die refactoring nodig heeft, is een belangrijke vaardigheid die ontwikkelaars moeten beheersen. Onbegrijpelijke code, lange en gecompliceerde functies, code duplicatie, gebrek aan unit tests en prestatieproblemen zijn enkele van de belangrijkste aanwijzingen dat refactoring nodig is. Door deze problemen aan te pakken, kun je de leesbaarheid, onderhoudbaarheid, testbaarheid en performance van je code verbeteren. Het doel van refactoring is om hoogwaardige software te produceren die gemakkelijk te begrijpen, uit te breiden en te onderhouden is, en die minder gevoelig is voor fouten en bugs.