Book icon 1 min

Het Innovatiedilemma

Hoe beslis je welke nieuwe techniek voor jouw bedrijf geschikt is?

Bedrijven die willen groeien en innoveren moeten ontwrichtende veranderingen een stap voor zijn. Die gedachte is de afgelopen jaren doorgedrongen in het bedrijfsleven. Maar hoe beslis je welke nieuwe techniek voor jouw bedrijf geschikt is? Harvard hoogleraar Clayton Christensen legt het uit in zijn boek ‘Het innovatiedilemma’.

Hoe weet je wat jouw klanten op termijn nodig hebben? Hoe kan of zal dat invloed hebben op jouw product? Moet je je product upgraden en door-ontwikkelen? Of moet je starten met iets radicaal nieuws dat jouw oude product op termijn zal vervangen? Met deze innovatiedilemma’s rekent het boek van Christensen voor eens en voor altijd af. Het boek is internationaal geroemd: Silicon Valley’s Steve Jobs en Jeff Bezos noemden het zelfs hun ‘bijbel’.

innovatiedilemma

Ready for next level product development?

Laten we een digitaal product ontwikkelen waar eindgebruikers en business stakeholders blij van worden en dat bovendien toekomstbestendig, schaalbaar, veilig en gemakkelijk te onderhouden is.