Book icon 1 min

Escaping the Build Trap: How Effective Product Management Creates Real Value

‘Escaping the Build Trap’ (Melissa Perri) is een diepgaand en inzichtelijk boek dat zich richt op een veelvoorkomend probleem binnen productontwikkeling: de ‘build trap’. Dit fenomeen treedt op wanneer bedrijven zich teveel concentreren op het voortdurend leveren van nieuwe functies en updates, zonder zich af te vragen of deze toevoegingen daadwerkelijk waarde creëren voor de klant. Melissa Perri, een erkende expert op het gebied van productmanagement, analyseert waarom dit gebeurt en biedt een gedetailleerde aanpak om deze valkuil te vermijden.

Perri betoogt dat bedrijven moeten verschuiven van een outputgerichte naar een outcomegerichte benadering. Ze legt uit hoe productmanagers een cruciale rol spelen in deze transformatie door te zorgen dat de ontwikkelingsteams zich richten op het oplossen van echte klantproblemen en het leveren van waardevolle resultaten. Het boek bevat praktische strategieën en frameworks die productmanagers kunnen gebruiken om hun teams te leiden, beter samen te werken met stakeholders en effectiever te meten wat er echt toe doet.

Escaping the Build Trap

Ready for next level product development?

Laten we een digitaal product ontwikkelen waar eindgebruikers en business stakeholders blij van worden en dat bovendien toekomstbestendig, schaalbaar, veilig en gemakkelijk te onderhouden is.