Book icon 1 min

Strategize: Product Strategy and Product Roadmap Practices for the Digital Age

Aan de hand van een breed scala aan bewezen technieken en tools legt Roman Pichler, expert op het gebied van productmanagement, uit hoe je een winnende productstrategie en een uitvoerbare roadmap kunt creëren. Het boek is uitgebreid en inzichtelijk en stelt je in staat om de juiste strategische beslissingen te nemen in het dynamische digitale tijdperk van vandaag de dag. Als je werkt als productmanager, Scrum product owner, product portfolio manager, hoofd product of productcoach, dan is dit boek echt iets voor jou.

Wat je leert van dit boek:

  • Creëer een inspirerende visie voor je product.
  • Ontwikkel een productstrategie die de kans op het lanceren van een winnend product maximaliseert.
  • De strategie succesvol aanpassen gedurende de levenscyclus van het product om blijvend succes te behalen.
  • De waarde van jouw product meten met behulp van de juiste Key Performance Indicators (KPI’s).
  • Een uitvoerbare, op resultaten gebaseerde productroadmap maken die belanghebbenden op één lijn brengt en de productbacklog stuurt.
  • De productstrategie en roadmap regelmatig herzien en up-to-date houden.

How big things get done

Ready for next level product development?

Laten we een digitaal product ontwikkelen waar eindgebruikers en business stakeholders blij van worden en dat bovendien toekomstbestendig, schaalbaar, veilig en gemakkelijk te onderhouden is.