Wat is SaaS? En wat zijn de voordelen van een SaaS-product?

Book icon 3 min

Het is misschien de de belangrijkste term in in softwareontwikkeling van de afgelopen tien jaar: Software as a Service. SaaS staat voor het aanbieden van software in abonnementsvorm. Er wordt gebruik gemaakt van een applicatie zonder dat hiervoor iets geïnstalleerd hoeft te worden. Met SaaS doelen we op webapplicaties, dergelijke applicaties worden daarom ook wel cloud software genoemd.

BELANGRIJKSTE LEERPUNTEN

 • Wat is SaaS?
 • Wat zijn de voordelen?

 

Een SaaS-applicatie draait op een server en wordt gebruikt binnen een webbrowser. Een groot voordeel van SaaS is dat de software niet geïnstalleerd hoeft te worden en dat gebruikers nooit geconfronteerd worden met systeemvereisten. De implementatie van SaaS-applicaties, zeker op grote schaal, is veel sneller en eenvoudiger dan traditionele software. Updates worden centraal doorgevoerd zonder dat dit een handeling van de gebruiker verlangt. Gezien het feit dat de applicatie online aangeboden wordt, wordt ook data online bewaart. Deze data is dus altijd toegankelijk en veilig opgeslagen.

wat is SaaS

SaaS-producten worden in abonnementsvorm aangeboden aan klanten en/of gebruikers. Deze klanten hoeven dus geen grote eenmalige investering te doen, ze betalen per tijdspanne en/of gebruik. Dit maakt SaaS-producten toegankelijker dan dure professionele applicaties.

Aangezien SaaS-producten kunnen worden geupdated zonder dat er actie van de gebruikers wordt verlangd kun je als ondernemer snel de markt betreden met een MVP, jouw eerste klanten aan je binden en daarna gestaag de functionaliteit van jouw product uitbreiden op basis van de feedback van jouw klanten.

Whitepaper: SaaS ontwikkeling

 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden

Ready for next level product development?

Laten we een digitaal product ontwikkelen waar eindgebruikers en business stakeholders blij van worden en dat bovendien toekomstbestendig, schaalbaar, veilig en gemakkelijk te onderhouden is.