Groeiende uitdagingen voor SaaS bedrijven in de Zorg

De uitdagingen voor bedrijven die SaaS producten ontwikkelen voor de zorg worden steeds groter. Dit wordt mede veroorzaakt door: 

 • Legacy systemen, hoe succesvol ze ooit ook waren, bieden vaak ook een matige gebruikerservaring waardoor churn toeneemt en het overtuigen van nieuwe prospects moeilijker wordt. 
 • Flexibele integratie met andere systemen en het up-to-date blijven met regelgeving en security eisen is een behoorlijke kluif voor de meeste softwareontwikkelaars in de zorg.
 • Daarnaast zorgen de gevolgen van achterstallig technisch onderhoud voor een hoge belasting van ontwikkelteams. Vaak ontbreekt het aan de benodigde kennis en ervaring om producten op een moderne manier te ontwikkelen. 

Het is onverantwoord om deze problemen niet aan te pakken vanwege andere prioriteiten. Bovendien is er binnen de zorgsector een dringende noodzaak voor innovatieve SaaS-producten die kunnen helpen de administratieve druk te verlagen.

“Binnen de zorg gaat 40% van de werktijd op aan bureaucratie en formulieren.“

Onze klanten hebben ervoor gekozen om samen met ons hun uitdagingen aan te pakken. Wij hebben ze in een nauwe samenwerking geholpen met de modernisering van hun digitale producten. Van refactoring en verbetering van de UX tot volledige herbouw. Met als resultaat future-proof producten met enthousiaste eindgebruikers en een optimale product-market fit.

Voorkom dat jouw product langzamerhand zijn relevantie in de markt verliest. Maak een afspraak om te bespreken hoe wij je kunnen helpen jouw doelstellingen te behalen.

De urgentie van verandering – achterblijven of het tij keren?

Het niet aanpakken van de uitdagingen in de ontwikkeling van SaaS-producten voor de zorg kan leiden tot ernstige gevolgen:

1

Toenemende belasting van ontwikkelteams

Achterstallig technisch onderhoud belast ontwikkelteams en resulteert in vertragingen, verminderde productiviteit, onnodige fouten en frustratie.

2

Verlies van gebruikers en klanten

Een matige gebruikerservaring van legacy systemen  leidt tot klantverlies (churn) en bemoeilijkt het overtuigen van nieuwe klanten.

3

Gemiste kansen en competitieve achterstand

Een moderne digitale basis is essentieel voor je product. Veilige integratie met andere systemen is cruciaal voor innovatie en concurrentievermogen.

4

Complexiteiten bij systeemintegratie

Het niet flexibel kunnen integreren met andere systemen leidt tot inefficiënties, verhoogde operationele kosten en ontevredenheid bij klanten.

Hikos
5

Niet voldoen aan regelgeving en beveiligingseisen

Het niet bijhouden van regelgeving en beveiligingseisen kan leiden tot juridische problemen, datalekken en verlies van vertrouwen bij klanten.

Hikos

Kortom, de impact van deze uitdagingen op risico’s, efficiëntie, groei en werkplezier is aanzienlijk. Tijd voor actie!

Bedrijven met wie wij eerder al succesvol hebben samengewerkt in de zorg:

Hikos
Hikos
Hikos
Hikos
Hikos
Hikos

Hoe kunnen we samen deze uitdagingen zo effectief mogelijk aanpakken?

1. Verbetering van de gebruikerservaring (UX) en vermindering van de administratieve druk: In de zorgsector is UX cruciaal. Het moet duidelijk, ondubbelzinnig en gevalideerd zijn, vooral omdat alles in deze sector risicogebaseerd is. Een diepgaand begrip van de sector en de vereiste processen is essentieel. Het is belangrijk op te merken dat dit ook het vertalingsproces omvat, aangezien verwarrende UX of onjuiste vertalingen de gezondheid van patiënten in gevaar kunnen brengen. Om dit aan te pakken, is het nodig om UX-experts en vertalers te betrekken en de processen te valideren volgens relevante normen zoals IEC 62366.

 

“Tegen 2040 zal één op de vier mensen in de zorgsector werken.”

Hikos

Hikos

2. Beveiliging en privacy: Gezondheidsgegevens zijn uiterst gevoelig en onderworpen aan strikte regelgeving zoals GDPR (Algemene Verordening Gegevensbescherming), NEN 7510 in Nederland en ISO 27001. Het is van cruciaal belang om een diepgaand begrip te hebben van deze normen en wetgeving om ervoor te zorgen dat jouw technologische oplossingen voldoen aan de hoogste normen voor beveiliging en privacy. Tegelijkertijd moeten er oplossingen worden gevonden voor het omgaan met mogelijke conflicten tussen GDPR en lokale gezondheidszorg-regelgeving.

Op basis van onze standaardaanpak dekken wij al 60% van de vereiste technische beheersmaatregelen (controls) voor de NEN af. Door middel van risicosessies helpen wij je inzicht te verkrijgen in de risico’s die voor jouw product gelden – en welke al door onze standaardaanpak worden afgedekt. De rapporten uit de risicosessies zijn tevens te gebruiken voor je NEN/ISO-audit.

3. Integratie: Het integreren van nieuwe software in de gezondheidszorg is een complex proces. Dit omvat vaak het koppelen van systemen met Electronic Patient/Health Records (EPR/EHR) of ‘PGO’ (Persoonlijke Gezondheidsomgeving). Het is van groot belang om ervaring te hebben met de nieuwste integratiestandaarden zoals HL7 FHIR en oudere standaarden om een soepele uitwisseling van gegevens te waarborgen. Bovendien, als je besluit API’s aan te bieden voor integratie met legacy-systemen, moet je een sterke API-strategie ontwikkelen. Hiermee voorkom je dat jouw externe legacy ontstaat en dat anderen je niet kunnen bijhouden.

Ter illustratie nemen we het Vecozo-platform. Vecozo zorgt voor veilige en efficiënte uitwisseling van administratieve gegevens in de zorg, zoals controle op verzekeringsrecht (CoV-check) en het indienen van declaraties. Bij een aantal van onze klanten hebben wij Vecozo geïntegreerd en een stevige fundering gebouwd vanuit waar we verder kunnen uitbouwen en upscalen wanneer nodig.

Hikos

“Het gebruik van cloud-technologie binnen de Health Tech zal het komende jaar met 20% toenemen.”

4. On-Premise implementatie: In sommige gevallen moeten gezondheidstechnologieën on-premise worden geïmplementeerd, wat unieke uitdagingen met zich meebrengt. Het beheer van veiligheidsupdates, licenties en de coördinatie met de IT-teams van zorginstellingen vereist een gedegen aanpak en planning.

5. Moderniseren van Legacy-systemen: Veel organisaties in de gezondheidszorg hebben een aanzienlijke basis van legacy-software die moet worden gemoderniseerd. Dit vergt tijd, expertise en strategische planning om ervoor te zorgen dat bestaande systemen naadloos kunnen worden geïntegreerd met nieuwe technologieën.

Het aanpakken van deze uitdagingen vergt niet alleen diepgaande kennis van de Health Tech sector, maar ook een multidisciplinaire aanpak waarbij experts op het gebied van UX, beveiliging, integratie, en technologische strategie worden betrokken. Door deze uitdagingen op een gestructureerde en collaboratieve manier aan te pakken, kunnen we de Health Tech sector vooruit helpen en bijdragen aan betere zorg voor iedereen.

Hikos

Samenwerken aan een gezonde toekomst voor jouw organisatie

Onze jarenlange ervaring in het begrijpen van de complexe behoeften binnen de gezondheidszorg stelt ons in staat om niet alleen technologische oplossingen te bieden, maar ook diepgaande inzichten in de specifieke behoeften van onze klanten. Daarnaast stelt onze expertise in UX-design, beveiliging, compliance en naadloze integratie ons in staat om oplossingen te bieden die de bedrijfsontwikkeling versnellen zonder extra administratieve lasten toe te voegen.

Samen met jou willen we het tij in de zorg keren, zodat we bijdragen aan het verbeteren van de gezondheidszorg en zorgen voor een succesvolle toekomst voor jouw organisatie. Benieuwd naar de mogelijkheden? Maak een eerste (bel)afspraak en we kijken graag wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Eerder gerealiseerde SaaS oplossingen waar we trots op zijn:

“Het actief meedenken van GlobalOrange heeft ervoor gezorgd dat er nu een uniek product is dat niet simpelweg een uitvoering is van mijn oorspronkelijke idee.”

Hikos
Jacqueline Timmermans
Founder Hikos

Lees interessante artikelen binnen de zorg:

 • Boekentip
  Measure What Matters: How Google, Bono, and the Gates Foundation Rock the World with OKRs
  Hikos
  Read more
 • Boekentip
  Transformed: Moving to the Product Operating Model
  Hikos
  Read more
 • Whitepaper
  Digital Product Development Maturity Model
  Hikos
  Read more
 • Boekentip
  Sprint: How to Solve Big Problems and Test New Ideas in Just Five Days
  Hikos
  Read more