Logistek

Mondiale standaard voor transportsector

De papieren vrachtbrief? Ouderwets! TransFollow, een platform voor het aanmaken en uitwisselen van digitale vrachtbrieven, heeft het in korte tijd tot mondiale standaard geschopt.

UITDAGING

Beurtvaartadres, ism EVO en Transport Logistiek Nederland (TLN), vroeg ons om samen een digitaal platform voor aanmaken en uitwisselen van digitale vrachtbrieven te ontwikkelen. Het platform zou in eerste instantie in Europa gebruikt worden zijn maar draait inmiddels wereldwijd.

AANPAK

Product Strategy, Product Design, Product Development

RESULTATEN

  • 9.9 /10 eindgebruiker-tevredenheid (IRU)
  • 70% besparing op kosten en betere planning
  • Voldoet aan specifieke wet- en regelgeving (eCMR / AVC)

TransFollow is een paar jaar geleden verkocht aan de International Road Union (IRU), de grootste wereldwijde branchevereniging voor de Transport en Logistiek.

“Mede dankzij de inzet van GlobalOrange hebben we nu een prachtig product dat de logistieke wereld voorgoed zal veranderen!”

Logistek
René Bruijne
Managing Director Transfollow
Logistek

Klaar voor de toekomst

Logistek

SaaS expertise

Transfollow is een bedrijfskritische SaaS oplossing waarbij hoge eisen worden gesteld op gebied van gebruiksvriendelijkheid, performance, schaalbaarheid en security van het digitale product.

Logistek

Schaalbaar

Uitstekende performance op piekmomenten met 10 miljard transacties per jaar vraagt om een schaalbaar systeem. GlobalOrange focust op ‘loosely coupled’ en ‘distributed systems’ dat performance verzekert en het systeem goed onderhoudbaar maakt.

Logistek

Professionele API's

Door middel van een goed presterende API wordt informatie tussen het product en de logistieke systemen razendsnel uitgewisseld. De API verbindt de backend, waar alle vrachtbrieven worden opgeslagen, met de boordcomputers, TMS-systemen en handheld devices.

Logistek

Veilig en mobiel

Met het beveiligde, uniforme en gestandaardiseerde platform krijgen geadresseerden en afzenders zelf toegang tot de digitale vrachtbrief via hun smartphone.

Logistek

Kostenbesparing

Logistieke dienstverleners met ‘eigen’ digitale vrachtbrief onderhouden vanaf nu maar één koppeling. Investeringen in apparatuur worden verlaagd.

Logistek

Flexibel team

Het platform is ontwikkeld in multidisciplinaire teams van experts. Hierdoor werd de hoeveelheid werk gemakkelijk opgevangen en was tegelijkertijd snelle opschaling in capaciteit mogelijk.

Transfollow gebruikers

Logistek
Logistek
Logistek
Logistek
Logistek
Logistek

Succesfactoren voor dit project

Aandacht voor UX

Een vereiste was de hoge mate van gebruiksvriendelijkheid. De UI / UX is dusdanig ontworpen dat verschillende soorten gebruikers in sterk veranderende omstandigheden makkelijk met de app overweg kunnen.

Lean aanpak

Een combinatie van het volgen van de lean startup gedachte en een agile ontwikkelmethodiek hebben ervoor gezorgd dat er in record tempo een lanceerbaar product opgeleverd is. De Minimal Viable Product (MVP) is in 3 maanden doorlooptijd ontwikkeld en succesvol gelanceerd.

CI/CD

Door intensief, dagelijks contact tussen opdrachtgever en het ontwikkelteam konden nieuwe features of aanpassingen in requirements snel worden opgepakt. Als resultaat van de goede samenwerking en het principe van continuous integration en delivery (CI/CD) staat er nu een sterke basis van het product.

Ready for next level product development?

Laten we een digitaal product creëren waar eindgebruikers en business stakeholders van zullen houden en dat bovendien toekomstbestendig, schaalbaar, veilig en gemakkelijk te onderhouden is.