Het belang van Product Discovery

Book icon 6 min

Wanneer je begint met het uitwerken van een nieuw product is het van groot belang dat je precies weet welk probleem jouw product gaat oplossen voor jouw eindgebruikers en/of klanten. En niet minder belangrijk; hoe dit aansluit bij de doelstellingen van jouw bedrijf. Product Discovery is dan ook een essentieel onderdeel van het werk van een Product Manager, al wordt het concept Product Discovery nog vaak verkeerd begrepen. In dit artikel gaan we er dieper op in.

IN DIT ARTIKEL

 • Het belang van Product Discovery
 • Dual-Track Agile
 • Whitepaper: Agile productontwikkeling
 • Problem Space en Solution Space
 • Product Discovery Workshop
 • The Lean Product Playbook

“The first truth is that at least half of your ideas are just not going to work”

Belang van Product Discovery

Volgens Product Coach Paweł Huryna zullen minstens de helft van je ideeën niet gaan werken omdat er bij ieder idee, vijf risico’s kunnen ontstaan:

 • Waarde. Zal het product waarde creëren voor de klanten?
 • Bruikbaarheid. Zullen gebruikers weten hoe ze het product moeten gebruiken?
 • Levensvatbaarheid. Kan het product ons bedrijf ondersteunen?
 • Haalbaarheid. Kan het product worden gemaakt (technologie)?
 • Ethiek. Moeten we het product gaan creëren? Zijn er ethische overwegingen?

Door de Agile methode toe te passen ben je in staat om het gehele proces van de productontwikkeling op te delen in kleine projecten, ook wel sprints genoemd. Ieder van deze projecten bevatten een analyse, planning, taakverdeling, ontwerp, testen en documentatie. Blijf jezelf altijd afvragen; “bouwen we het juiste product?” en, “zit de klant hierop te wachten?”. Het stelt je in staat om sneller waarde te leveren en onderweg de richting aan te passen.

Download de whitepaper: Agile productontwikkeling en Lean Start-up

 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden

Dual-Track Agile

Maar nog steeds blijkt dat, helaas, de meeste ideeën niet werken. Jeff Patton, Marty Cagan, en anderen werkzaam in het Agile/product gebied, kwamen daarom met een andere aanpak. Zij zijn groot voorstander van de Dual-Track Agile aanpak.

In deze aanpak zijn er twee “tracks” die parallel lopen en dit beperkt verspilling en dubbel werk aanzienlijk bij Product Delivery:

 • Het doel van Product Discovery is het ontdekken van het te bouwen product.
 • Het doel van Product Delivery is om dat product op de markt te brengen.

 

Product Discovery
Afbeelding via The Product Compass, Paweł Huryn.

Wat zit er in Product Discovery?

Je kunt Product Discovery opdelen in twee aandachtsgebieden: enerzijds de Problem Space en anderzijds de Solution Space:

Problem Space

 • Het uitvoeren van klantinterviews (bijv. wekelijks, zoals omschreven door Teresa Torres).
 • Leren van gebruiksanalyse (verzamelen en analyseren van gegevens over hoe gebruikers omgaan met een product of dienst, bijv. Pendo.io).
 • Leren van gegevensanalyse (het analyseren van grote datasets om trends, patronen en relaties te ontdekken, bijv. Microsoft Power BI).
 • Gebruikmaken van andere hulpmiddelen: klantonderzoeken, markttrends en benchmarking.
 • Kansen in kaart brengen (bijv. Opportunity Solution Tree, zoals gedefinieerd door Teresa Torres).

Product Discovery

Solution Space

 • Mogelijke oplossingen voor de problemen (ideeën) onderzoeken.
 • Formuleer testbare veronderstellingen met betrekking tot die ideeën.
 • Experimenten uitvoeren om die veronderstellingen te bewijzen of te weerleggen.

Ook stelt Paweł Huryn dat de Product Discovery resulteert in een gevalideerde Product Backlog. Met name aannames met een hoog risico worden getest vóór de implementatie. Hij geeft hiervoor nog een aantal tips.

 

 

Tips

 • Product Discovery is geen taak voor één persoon. Het Product Trio (Product Manager, Designer, en minstens één Engineer) voert de Product Discovery samen uit. Al deze perspectieven zijn nodig.
 • Je moet prioriteit geven aan kansen, niet aan ideeën.
 • Een goede manier om aannames te genereren is het gebruik van Use Story Map (een methode waarbij je sticky notes gebruikt worden om de interacties te schetsen die het team verwacht dat gebruikers doorlopen om hun doelen in een digitaal product te bereiken).
 • Je zou alleen risicovolle aannames moeten testen.

 

Product Discovery workshop

Het startpunt voor iedere nieuw project bij GlobalOrange is een tweedaagse Product Discovery Workshop. Samen met onze experts in User Experience Design, Product Management en Technologie worden jouw visie en doelen zo duidelijk mogelijk in kaart gebracht en gerelateerd aan de ‘onvervulde behoeften’ van de eindgebruikers. De resultaten van de Product Discovery Workshop zijn als volgt: inzicht in de ‘business problemen’ die we proberen op te lossen, de behoeften en voordelen van de gebruikers, de voordelen voor jouw bedrijf, kritische succesfactoren van de oplossing, mogelijke oplossingsideeën, belangrijke user journey(s) gedefinieerd en een project plan voor ontwikkeling. Als bijkomend voordeel hebben beide partijen ervaren hoe de samenwerking is de samenwerking op snelheid. Zo verzekeren we onszelf van een vliegende start.

Product Discovery

The Lean Product Playbook by Dan Olsen

Nog meer weten over Product Discovery? Dan Olsen, schrijver van The Lean Product Playbook, deelt in onderstaande talk gedetailleerde tips en trucs deelt uit zijn boek:

Ready for next level product development?

Laten we een digitaal product ontwikkelen waar eindgebruikers en business stakeholders blij van worden en dat bovendien toekomstbestendig, schaalbaar, veilig en gemakkelijk te onderhouden is.