Book icon 1 min

A Product Market Fit Show

Als founder van een bedrijf in een vroeg stadium heb je maar één doel: de perfecte product-markt fit vinden. In ‘The Product Market Fit Show’ onderzoeken de podcastmakers de 0 to 1 journeys van de meest succesvolle startups. Ze gaan diep en geven gedetailleerde voorbeelden die je kunt gebruiken voor je eigen onderneming. Met als doel: product-market fit beter begrijpen dan wie dan ook ter wereld.

Ready for next level product development?

Laten we een digitaal product ontwikkelen waar eindgebruikers en business stakeholders blij van worden en dat bovendien toekomstbestendig, schaalbaar, veilig en gemakkelijk te onderhouden is.