Book icon 2 min

The Mom Test

The Mom Test: je moeder liegt tegen je

Vraag nooit aan je moeder of je bedrijfsplan een goed idee is. Sterker nog: vraag het niemand! Dat is waar tech-ondernemer Rob Fitzpatrick voor pleit in zijn boek The Mom Test. Mensen in het bedrijfsleven zijn volgens hem niet altijd eerlijk in hun oordeel, om confrontatie uit de weg te gaan. Maar hoe test je dan je nieuwe idee? Hoe je er wel achter komt wat je klanten echt nodig hebben is een fundamentele vaardigheid voor iedereen die zich met product ontwikkeling bezighoudt.

De vergelijking die in The Mom Test wordt gemaakt is uiterst treffend. Een moeder zal uit liefde voor haar kinderen nooit toegeven dat er iets aan hun bedrijfsplan mankeert. Tenzij je de juiste vragen stelt. Hetzelfde speelt bij zakelijke contacten. Aan de hand van dit fundamentele gegeven biedt The Mom Test veel herkenbare voorbeelden en tips om klant communicatie te verbeteren. Materie uit The Mom Test wordt vaak gebruikt tijdens een Product Discovery. Het is altijd raadzaam om dit dunne boekje gelezen te hebben voor je begint aan de ontwikkeling van je MVP.

The Mom Test

Waarheid vinden met The Mom Test

Erik Seveke, medeoprichter van GlobalOrange, stelt dat goede communicatie tussen klant en dienstverlener een gedeelde verantwoordelijkheid is. De kern van het probleem is echter dat de belangen bij veel van dit soort samenwerkingen niet met elkaar verbonden zijn, waardoor er niet open en transparant wordt gecommuniceerd. Toch ziet hij in product ontwikkeling een uiterst positieve trend waarbij die belangen wel bij elkaar komen. Je werkt samen aan een project, volgens een agile werkwijze en de Lean Startup, om zo tot een succesvol eindproduct te komen. Dat is radicaal anders dan de ouderwetse ontwikkelprojecten die volgens de watervalmethode werden opgeleverd. Het model, van ‘u vraagt, wij draaien’. Maar ook bij moderne ontwikkelprojecten valt nog veel winst te behalen.

Ready for next level product development?

Laten we een digitaal product ontwikkelen waar eindgebruikers en business stakeholders blij van worden en dat bovendien toekomstbestendig, schaalbaar, veilig en gemakkelijk te onderhouden is.