Book icon 1 min

When Digital becomes Human

Over de toekomst van klantrelaties

Bedrijven die het verschil weten te maken met een ‘human touch’ veroveren het hart van hun klant. Auteur Steven van Belleghem wil bedrijven hier bewust van maken. Het boek is geschreven om bedrijfsleiders te helpen bij het opmaken van hun langetermijnstrategie.

‘When digital becomes human’ gaat over de toekomst van klantrelaties. De klant wil technologie omwille van de efficiëntie, maar tegelijk moet het contact met bedrijven meer menselijk zijn. Hoe omgaan met deze paradox is dé uitdaging van de customer service. Dit boek geeft visie en inspiratie over de transformaties die noodzakelijk zijn.

When digital becomes human

Ready for next level product development?

Laten we een digitaal product ontwikkelen waar eindgebruikers en business stakeholders blij van worden en dat bovendien toekomstbestendig, schaalbaar, veilig en gemakkelijk te onderhouden is.