Een MVP (Minimum Viable Product) ontwikkelen

Book icon 8 min

Als ondernemer wil je zo snel mogelijk je idee lanceren. Om te kunnen groeien, om omzet te kunnen genereren en om feedback van je gebruikers te verzamelen. Als het even kan, met beperkte investeringen. Daarom kies je voor de ontwikkeling van een MVP, de ontwikkeling van een Minimum Viable Product.

BELANGRIJKSTE LEERPUNTEN

 • Wat is een MVP?
 • Doel van een MVP
 • Misverstanden rondom MVP
 • Ontwikkelen van een MVP

Wat is een MVP?

Stel, je hebt een geweldig idee voor een service of product. Dit idee is er een uit duizenden, een product of service dat de markt in no-time verovert. Je wilt aan de slag, maar je hebt geen zin in diepte investeringen of lange ontwikkeltijden. Dan is het tijd om een MVP (Minimum Viable Product) te bouwen. Simpel gezegd is een MVP of Minimum Viable Product, de meest simpele versie van je product waarmee je daadwerkelijk waarde kunt bieden aan je gebruiker en deze tevreden kunt stellen en aan je kunt binden. Het bouwen van een simpele maar goed functionerende versie van je uiteindelijke product zorgt er voor dat je zo snel mogelijk live kan en zaken kunt gaan doen. Daarnaast kun je direct beginnen met het verzamelen van belangrijke feedback en dus leren van je gebruikers.

MVP development Lean Start-up

MVP: een product in zijn meest elementaire vorm

De term MVP werd geïntroduceerd door Eric Ries, schrijver van The Lean Startup. De Silicon Valley-ondernemer maakte duidelijk dat het niet nodig is om een compleet product te bouwen met een hele set aan functies, om de levensvatbaarheid en haalbaarheid van een product te testen. Of om überhaupt een product te lanceren. In plaats daarvan kun je een MVP bouwen en lanceren dat je helpt bij het verzamelen van feedback van gebruikers. Zo lanceer je snel en creëer je omzet, en leren jouw gebruikers je de correcte stappen te zetten naar het ideale product.

Een MVP is in wezen jouw product in zijn meest basale vorm, een product waarmee je een rudimentair pakket aan functionaliteiten biedt. Met een MVP krijgt je feedback van de eerste groep gebruikers van jouw product. Deze informatie helpt je bij het evalueren van de vraag naar jouw product en of het idee dat je hebt werkbaar is en het is de moeite waard om en hoe verder te investeren in jouw product. Voor de ontwikkeling van jouw MVP weet je wat een product KAN zijn, na de ontwikkelingen en aanbieden van een MVP weet je wat het ZOU moeten zijn.

Het verschil tussen aanname en kennis, of beter gezegd, tussen een succesvol en niet succesvol product.

"Een MVP is de meest simpele versie van je product waarmee je waarde kunt bieden aan je gebruikers."

Meer over het MVP – Minimum Viable Product

We zien een productidee als een hypothese die we in de markt willen toetsen. Inventariseer wat je moet doen om jouw hypothese te bewijzen. Breng de wensen van de gebruikers in kaart, begin met het vervullen van deze wensen tot er weinig te wensen overblijft. Denk dan na over de levensvatbaarheid van het product en de features. Zet de wensen van de gebruikers tegenover de kosten/levensvatbaarheid van de features. Toets de features individueel, zo houd je een set features over die jouw MVP vormgeven. Maximale waarde tegenover een bescheiden investering.

Minimum Viable Product

Doel van een MVP – Minimum Viable Product

Een idee, hoe goed het ook mag zijn, is waardeloos tenzij het vertaald kan worden in een werkend product. Jouw idee moet te verwezenlijken zijn. Maar dan ben je er nog niet, er moet een markt zijn voor jouw product. Er moeten voldoende gebruikers zijn die bereid zijn om voor jouw product te willen betalen om winstgevend te zijn.

Winstgevend zijn is altijd het einddoel bij het ontwikkelen van een MVP.

Een MVP zorgt voor vertrouwen in je idee

Mensen zullen jouw MVP uitdagen. Ze zullen het ontleden, de voordelen en nadelen bespreken. Ze zullen de nieuwigheid ervan bekritiseren, het nut van jouw product. En dat is prima. Sterker nog, dat is precies wat er moet gebeuren. Het verzamelen van feedback is een essentieel onderdeel van het ontwikkelen van jouw product. Je verwerkt de feedback met elke iteratie en zo wordt jouw product steeds beter, steeds geloofwaardiger. Het spreekt steeds meer gebruikers aan.

Een MVP illustreert het nut van je idee

Mensen zullen jouw MVP uitdagen. Ze zullen het ontleden, de voordelen en nadelen bespreken. Ze zullen de nieuwigheid ervan bekritiseren, het nut van jouw product. En dat is prima. Sterker nog, dat is precies wat er moet gebeuren. Het verzamelen van feedback is een essentieel onderdeel van het ontwikkelen van jouw product. Je verwerkt de feedback met elke iteratie en zo wordt jouw product steeds beter, steeds geloofwaardiger. Het spreekt steeds meer gebruikers aan.

Een MVP trekt investeerders aan

Een MVP zorgt voor vertrouwen in een product en laat aan eventuele investeerders zien dat jouw product aanslaat en een monetaire waarde vertegenwoordigt. Ervaren investeerders beleggen niet in een onbewezen idee en doen geen aannames. Een MVP levert het bewijs dat ze een goede investering doen.

Download de whitepaper "MVP ontwikkelen"

 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden

Misverstanden rondom de term MVP, wat is het niet?

Het idee achter een MVP is in principe vrij simpel, dat is ook precies het idee. Echter, er bestaan flink wat misverstanden rondom Minimum Viable Products en de definitie van dergelijke producten:

 • Een MVP is geen prototype, het is een product dat klaar is om te groeien.
 • Een MVP is geen proof of concept, het wordt gepresenteerd als een gevalideerd product.
MVP

Wat definieert een goed MVP?

Een goed MVP is sterk gefocust, de gebruiker staat altijd centraal. Het gehele product is ontworpen rondom de behoeften van de gebruiker en het product lost op simpele wijze een duidelijk gedefinieerd probleem op. In een goed MVP zit de mogelijkheid om feedback van gebruikers te verzamelen en de manier waarop gebruikers het product gebruiken te meten.

En een slecht MVP?

Een gecompliceerd MVP is een slecht MVP. De daadwerkelijke behoeften van de gebruiker zijn uit het oog verloren. Er zijn teveel concessies gedaan, het heeft eigenlijk geen echt bestaansrecht meer. De complexiteit van het product zorgt voor slechte gebruikservaringen van de eerder genoemde belangrijke early adopters.

Een MVP ontwikkelen

Een MVP ontwikkelen begint bij de juiste partner

Een (technische) partner is wel degelijk iets anders dan de meeste software ontwikkelaars. Denk er aan, je ontwikkelt een MVP en concentreert zich hierna op waardevolle features. Je hebt het meeste baat bij een partner voor de lange termijn. Selecteer een partner op basis van een bewezen track-record. Daarnaast is het zeer aan te raden te werken met een partner die je kan helpen met het nemen van managerial beslissingen over de (verdere) ontwikkeling van jouw MVP en later product.

Een MVP owel minimum viable product bouwen

Verken jouw MVP met een Product Discovery

In de meeste gevallen is het raadzaam om de ontwikkeling van jouw Minimum Viable Product te beginnen met een zogenaamde Product Discovery. Een analyse fase. Voordat er begonnen wordt met de daadwerkelijke ontwikkeling van jouw product worden scope en definitie geanalyseerd en bepaald. We bekijken hoe jouw product het beste verwezenlijkt kan worden en we analyseren jouw visie en doelen. Zo verzekeren we ons van een vliegende start.

Voor zowel de klantzijde als de ontwikkelende partij is het van het grootste belang precies te weten wat er precies ontwikkeld wordt en waarom. Het omgekeerde is ook waar, het is de taak van de ontwikkelende partij om de klantzijde in te lichten over hoe deze ontwikkeling zal geschieden, en waarom dan wel natuurlijk.

Daarom is het goed om van te voren alle neuzen in dezelfde richting te hebben. Bij GlobalOrange doen we dit altijd met een zogenaamde Product Discovery.

Product Discovery is de sprint voor alle andere sprints, dat voelde je waarschijnlijk al aankomen. Het is als het ware de analytische fase waarin we de Scope, Definitie, MvP van het te ontwikkelen product bespreken. We bespreken de architectuur, planning, risico’s en de samenwerking. Ook bespreken we de doelen van het project en de visie hierachter. Zo kiezen we op een verantwoorde manier richting en voorkomen we een valse start.

Wat koop je dan voor een Product Discovery? Terechte vraag, naast het bovengenoemde levert de investering in een Product Discovery je de volgende producten:

Business Analysis + UX

 • Product Vision
 • Roadmap
 • MLP definition
 • First detailed specs
 • (optional: UX design)
 • Estimation & Team composition

Technology

 • Non-Functional req’s
 • High-Level Architecture

Project Management

 • Risks + mitigations
 • Project Plan

Belangrijke aspecten MVP ontwikkeling

Focus op het probleem van jouw gebruikers
Bekijk elk product idee als oplossing voor een probleem waar de beoogde gebruikers mee te maken hebben; dit drijft een oplossingsgerichte benadering van de ontwikkeling van uw MVP. Waarom zullen klanten jouw product willen gebruiken? Wat is de verdienste die ze erin zullen zien? Hoe zal het hen helpen? De antwoorden op deze vragen geven de puurste vorm van jouw product weer. Als jouw product het probleem van de beoogde gebruikers niet oplost, waarom zouden zij het dan gebruiken?

Beperk je tot een minimum aan features
Zodra je deze functies hebt opgesomd, kun je beginnen ze te prioriteren. Vraag jezelf af of een bepaalde functie belangrijke en opsommende kenmerken in volgorde van belangrijkheid. Hieruit kun je de must-have functies afleiden; dit zijn de functies die je zullen helpen bij het valideren van jouw productidee. In het ideale geval zouden de functies die het bovenaan jouw prioriteitenlijstje staan, deel moeten uitmaken van jouw MVP.

MVP

De kosten van het ontwikkelen van een MVP

Als je een MVP gaat ontwikkelen dan ga je feitelijk direct aan de slag met het bouwen van een user interface en de meest essentiële features van een product. De kosten van het ontwikkelen van een MVP zijn vrijwel volledig afhankelijk van de scope, complexiteit en de schaal van het project. Voor het ontwikkelen van een MVP zijn de kosten aanzienlijk lager dan het ontwikkelen van een groter product met een fiks aantal (wellicht onnodige features) volgens de traditionele waterval methode. Let wel, er zullen verschillende iteraties volgen van jouw product. Jouw investering is geleidelijker en intelligenter gezien je pas gaat investeren in features op het moment dat het zeker is dat deze gewenst zijn.

Om ons een beeld te vormen, wat waren de kosten (bij benadering) van het ontwikkelen van de MVP’s van de grote jongens?

WhatsApp: 250.000
Uber 1.000.000
Twitter 250.000
Instagram 200.000
Facebook 500.000
Pinterest 120.000

Opbouw van de kosten van MVP ontwikkeling

 • Uurtarieven – Deze variëren voor Nederlandse software ontwikkelaars tussen de 80 en 150 euro per uur afhankelijk van kwaliteit en senioriteit. Voor nearshoring (Oost-Europa) gelden tarieven van 40-70 euro per uur en bij offshoring (India en de rest van Azië) moet je denken aan tarieven van 20-40 euro per uur.
 • Snelheid van de ontwikkelaar. software ontwikkelaars met echte top ontwikkelaars kunnen zo een factor 10 sneller ontwikkelen dan die met minder begaafde ontwikkelaars. Dit heeft ook met ervaring en met de inzet van specialisten ipv generalisten/”manusjes van alles” te maken.
 • First-time right -Wordt in 1 keer het juiste ontwikkeld of wordt er tijd verspild aan features die uiteindelijk niet gebruikt worden. Een goed IT bedrijf kan u helpen om in 1 keer het juiste te ontwikkelen.
 • Lean ontwikkeling / beperken van waste – Lean ontwikkeling (icm Agile ontwikkeling) zorgt ervoor dat je aan de hand van klantfeedback in kleine stappen jouw product doorontwikkeld. Dit is bewezen de snelste en meest kosteneffectieve manier van productontwikkeling.
 • Duurzaamheid technologie en architectuur – Kies niet voor te exotische / hippe technologieën; de kans dat die over een paar jaar niet meer ondersteund worden of dat er geen ontwikkelaars voor te vinden zijn is aanzienlijk.
 • Gebruik van Open Source componenten – Componenten met een grote community aan ontwikkelaar die veel tijd in ontwikkeling besparen zodat alleen het onderscheidende vermogen ontwikkeld hoeft te worden.
 • Vendor Lock-in – Welke kosten moet je in de toekomst maken als je van software ontwikkelaar wilt veranderen?

Al deze factoren zijn van invloed op de prijs van de ontwikkeling van jouw MVP. Samenvattend komt het er op neer dat je het beste af bent met een ervaren team van echte top ontwikkelaars die volgens een Lean en Agile methodiek software ontwikkelen. Zij kiezen daarbij voor een toekomstvaste architectuur en technologie. Zij gebruiken open source componenten om het standaard werk te minimaliseren. Dit alles onder de voorwaarde dat je geen last hebt van vendor lock-in.

Kosten besparen met een MVP

De kosten van software ontwikkeling zijn te beheersen door te kiezen voor de ontwikkeling van een MVP, minimum viable product. Simpel gezegd is een MVP, of Minimum Viable Product, de meest simpele versie van je product waarmee je daadwerkelijk waarde kunt bieden aan je gebruiker en deze tevreden kunt stellen en aan je kunt binden. Het bouwen van een simpele maar goed functionerende versie van je uiteindelijke product zorgt er voor dat je snel live kan en zaken kunt gaan doen. Daarnaast kun je direct beginnen met het verzamelen van feedback en dus leren van je gebruikers. Deze interacties zorgen ervoor dat je nieuwe features kunt prioriteren.

Een product te bouwen voor minder: Het proces zoals hierboven beschreven stelt je in staat om een start waardig product te bouwen met minder budget. Het ontwikkelen van een MVP draait om het selecteren van “must-have features”. Features die jouw eerste klanten tevreden stellen en aan jou binden. De rest bewaren we voor later, we focussen op de essentie. Op het allerbelangrijkste. Op deze manier is jouw product sneller ontwikkeld, verdien je sneller geld en bespaar je uiteindelijk ontwikkeluren.

“Laat ons je helpen om je te focussen op de groei van uw software. Na een eerste afspraak heb je een duidelijk beeld van de mogelijkheden en een inschatting van kosten en doorlooptijd.”

MVP
Guido Sival
Business Development Director GlobalOrange

Agile ontwikkelen van een MVP

Bouw een product dat direct waarde heeft voor jouw klanten, tegen een minimale investering!

Het Fixed Price model werkt alleen voor relatief kleine projecten met duidelijk omschreven eisen die hoe dan ook niet veranderen. In de meeste gevallen en utopie. Een belangenverstrengeling tussen jou als klant en het IT bedrijf ligt al snel op de loer. En dat is wel het laatste wat je wilt als je samen naar een professioneel eindresultaat wil toewerken.

Gelukkig is er Agile… Een Agile model daarentegen is de beste keuze voor projecten met veranderende eisen. En vergis je niet, naarmate je leert van jouw klanten en/of gebruikers kunnen eisen sneller veranderen dan je nu waarschijnlijk denkt. Een agile team van softwareontwikkelaars levert in korte sprints resultaten op zodat je altijd inzicht hebt en makkelijk de richting kan bijsturen indien dat nodig is. Deze Agile benadering leidt tot snellere en betere resultaten.

Ondernemen met een MVP

Voor ondernemers is een MVP een perfecte methode of framework om een beter product te definiëren. Om de realisatie van een product zowel dichtbij de gebruiker als markt staat te versnellen en tegelijkertijd kosten te drukken. Ondernemen met een MVP stelt je instaat om:

Een uitgebreide product visie te ontwikkelen: Als ondernemer met een software– of SaaS-product is het hebben van een solide product visie van groot belang. Een Agile benadering van productontwikkeling maakt het gemakkelijker om “groots te denken”. We maken backlogs en beschrijven een compleet of ideaal product, inclusief features die we op dat moment absoluut niet kunnen bekostigen. We nemen ze op in onze backlog en wachten op de juiste moment om ze te kunnen implementeren.

Een product te bouwen voor minder: Het proces zoals hierboven beschreven stelt je in staat om een start waardig product te bouwen met minder budget. Het ontwikkelen van een MVP draait om het selecteren van “must-have features”. Features die jouw eerste klanten tevreden stellen en aan je binden. De rest bewaren we voor later, we focussen op de essentie. Op het allerbelangrijkste. Op deze manier is jouw product sneller ontwikkeld, verdien je sneller geld en bespaar je uiteindelijk ontwikkeluren.

Input verkrijgen van jouw gebruikers: de mogelijkheid om feedback van jouw gebruikers te verzamelen is een belangrijke succesfactor voor jouw product. Correcte analyse van verzamelde data kan je belangrijke inzichten verschaffen in het daadwerkelijke gebruik van jouw product. De kans is redelijk aanwezig dat deze inzichten jouw eerste ideeën bijsturen.

Snel de markt te betreden: Het bouwen van een MVP gaat om het bouwen van de meest simpele versie van je product waarmee je daadwerkelijk waarde kunt bieden aan je gebruiker en deze tevreden kunt stellen en aan je kunt binden. Dit stelt je in staat om de markt sneller te betreden, sneller jouw investering terug te verdienen en mogelijke concurrenten te snel af te zijn.
Pivot, pivot, pivot: Doordat je jouw MVP mét jouw gebruikers ontwikkeld, bouw je een band op met hen. Dit geeft je waardevolle inzichten en data over de performance van jouw product. Deze inzichten kunt gebruiken om jouw prioriteiten en/of roadmap aan te passen. Indien nodig kunt deze inzichten zelfs gebruiken voor een pivot.

Ready for next level product development?

Laten we een digitaal product creëren waar eindgebruikers en business stakeholders van zullen houden en dat bovendien toekomstbestendig, schaalbaar, veilig en gemakkelijk te onderhouden is.