Hoe meet je de product-market fit voor jouw digitale product?

Book icon 7 min
product-market fit

Het is cruciaal om product-market fit te bereiken als je wilt dat jouw digitale product en bedrijf slagen. Zonder dat, is succes onwaarschijnlijk. Product-market fit betekent dat je een goed evenwicht hebt gevonden tussen wat jouw product biedt en wat jouw eindgebruikers of klanten nodig hebben. En als gevolg daarvan kun je gebruikersadoptie, omzetgroei en vertrouwen van jouw eindgebruikers verwachten.

Het meten van product-market fit is echter geen eenmalige taak, maar een continu proces dat voortdurende controle, feedback en aanpassing vereist. In dit artikel duiken we dieper in op hoe je de product-market fit voor jouw digitale product of (SaaS)platform kunt meten en bespreken we de metrics en tools die je kunt gebruiken om datagestuurde beslissingen te nemen om jouw product beter af te stemmen op de markt waar jouw doelgroep zich bevindt.

“In de juiste markt zijn met een product dat perfect op die markt aansluit.”

Marc Andreessen (Amerikaans ondernemer en investeerder) definieerde product-market fit als “in de juiste markt zijn met een product dat perfect op die markt aansluit”. Als je klanten tevreden zijn en terug blijven komen, dan heeft jouw bedrijf de potentie om flink te groeien. Retentie is dus erg belangrijk! Daarom is de sleutel tot een succesvolle product-market fit het blijven toevoegen van waarde voor jouw klanten, zodat ze lang klant blijven.

Wat is product-market fit?

Product-market fit wil zeggen dat jouw product goed geschikt is voor de markt waarin het wordt verkocht. Meer specifiek gaat het erom dat jouw product en de markt elkaar perfect aanvullen en een perfecte combinatie van vraag en aanbod creëren.

Een product dat goed op de markt aansluit, voldoet op een betere manier aan de eisen van de doelgroep dan andere opties op de markt. Zo’n product kan leiden tot een hogere klantentevredenheid, een hogere adoptiegraad en betere bedrijfsresultaten.

Het concept “product-market fit” is van cruciaal belang voor ondernemers en bedrijven die nieuwe producten of diensten op de markt willen brengen. Voordat een product wordt gelanceerd, is het essentieel om vast te stellen of er bij de doelgroep daadwerkelijk vraag naar of belangstelling voor is. Dit betekent dat je marktonderzoek moet doen en moet begrijpen wat de doelgroep leuk vindt, waar ze moeite mee heeft en hoe ze zich gedragen.

product-market fit

product-market fit

Waarom is product-market fit belangrijk?

Om jouw bedrijf duurzaam te laten groeien, heb je een product nodig dat voldoende klanten willen kopen. Voordat je de promotie van je product opschaalt en is het van cruciaal belang ervoor te zorgen dat jouw product en de markt bij elkaar passen. Enkele voordelen van het bereiken van deze fit zijn:

 1. Meer inkomsten: Wanneer jouw product voldoet aan de behoeften van jouw gewenste markt, is de kans groter dat je meer inkomsten genereert omdat klanten bereid zijn voor jouw product te betalen.
 2. Verhoogde loyaliteit van klanten: Klanten die tevreden zijn met jouw product zullen eerder terugkerende klanten worden en jouw product ook aanbevelen aan anderen, wat leidt tot een verhoogde loyaliteit.
 3. Lagere marketingkosten: Een product dat geschikt is voor de markt vereist minder marketinginspanningen omdat het zichzelf verkoopt via mond-tot-mondreclame. Dit leidt tot lagere kosten voor klantenwerving en hogere winstmarges.
 4. Gemakkelijker fondsenwerving: Investeerders zijn eerder geneigd te investeren in een bedrijf met een product dat product-market fit heeft, omdat het aantoont dat er vraag is naar het product.
 5. Grotere stabiliteit van het bedrijf: Het bereiken van product-markt fit kan een grotere stabiliteit voor een bedrijf opleveren, omdat het een solide basis voor groei heeft en met vertrouwen kan investeren in het opschalen van productie, marketing en andere bedrijfsactiviteiten.

Hoe bereik je product-market fit

Er zijn veel manieren om product-market fit te bereiken, waaronder het aanpassen van jouw ‘kern’ product aan nieuwe markten, het identificeren van een sterke marktvraag, het hergebruiken of reorganiseren van oude ideeën, gaan naar waar de markt is, of zelfs het creëren van een geheel nieuwe dienst.

Dan Olsen, Lean Startup consultant en auteur van The Lean Product Playbook, biedt zes stappen voor een lean product proces. De stappen zijn hieronder beschreven:

product-market fit

Stap 1: Bepaal jouw doelgroep

Identificeer jouw doelgroep met behulp van marktsegmentatie en persona’s om ervoor te zorgen dat jouw product aan hun behoeften voldoet. Begin met een hypothese op hoog niveau en verfijn die terwijl je leert en itereert.

Stap 2: Identificeren van onbevredigde klantenbehoeften

Begrijp de behoeften van jouw doelgroep om goede marktkansen te identificeren. Richt je op onbevredigde behoeften in plaats van op behoeften waarin reeds wordt voorzien door bestaande oplossingen. Vergeet niet dat klanten jouw product zullen beoordelen in vergelijking met de alternatieven.

Stap 3: Definieer jouw waardepropositie

Definieer jouw waardepropositie door je te richten op hoe jouw product beter aan de behoeften van de klant zal voldoen dan de alternatieven. Onderscheid jouw product van concurrenten en bepaal unieke kenmerken om klanten te verblijden. Dit is jouw productstrategie.

Stap 4: Specificeer jouw MVP functieset

Specificeer de functionaliteit van je minimum viable product (MVP) om te valideren dat je in de juiste richting gaat. De MVP aanpak bouwt alleen wat nodig is om genoeg waarde te creëren voor de beoogde klant. Itereer met de feedback van de klant tot het MVP levensvatbaar is.

Stap 5: Ontwikkel je MVP prototype

Om MVP hypotheses te testen met klanten, maak een prototype met behulp van UX design in plaats van het uiteindelijke product te bouwen. Prototypes variëren in betrouwbaarheid en interactiviteit, van low-fidelity handschetsen tot high-fidelity mockups, en kunnen klikbaar/tappable worden gemaakt met prototyping tools zoals InVision. Prototypes bieden de mogelijkheid waardevolle feedback van klanten te ontvangen, voordat het eindproduct wordt gebouwd.

Stap 6: Test je MVP met klanten

Om je MVP-prototype te testen, zorg je ervoor dat je deelnemers uit jouw doelgroep hebt, door een screener te gebruiken. Stel open vragen en vermijdt leidende of gesloten vragen. Voer gebruikerstests uit in batches van vijf tot acht personen om problemen op te sporen en patronen in de feedback te identificeren.

Effectieve benaderingen voor het meten

Het meten van product-market fit voor een digitaal product of platform kan een uitdagende taak zijn, maar er zijn verschillende benaderingen die nuttig kunnen zijn:

 • Net Promoter Score (NPS): dit is een populaire manier om klanttevredenheid en -loyaliteit te meten. De NPS wordt berekend op basis van een enquêtevraag waarin klanten wordt gevraagd hoe waarschijnlijk het is dat zij het product aan anderen zullen aanbevelen op een schaal van 0 tot 10. Een hoge NPS score is een indicatie van een sterke product-markt fit.
 • Customer Churn Rate: het opzeggingspercentage meet het percentage klanten dat stopt met het gebruik van het product gedurende een bepaalde periode. Een hoog opzeggingspercentage kan duiden op een slechte product-marktverhouding of ontevredenheid van de klant.
 • Customer Retention Rate: deze maatstaf meet het percentage klanten dat het product gedurende een bepaalde periode blijft gebruiken. Een hoge retentiegraad kan wijzen op een sterke product-market fit.
 • Conversion Rate: conversiepercentage meet het percentage websitebezoekers dat betalende klanten wordt. Een hoog conversiepercentage is een teken van een product dat voldoet aan de behoeften van de markt waarop gericht wordt.
 • Engagement Metrics: het bijhouden van de betrokkenheid van gebruikers kan inzicht geven in hoe goed het product voldoet aan de behoeften van de doelgroep. Metingen zoals dagelijkse actieve gebruikers, de tijd die op het platform wordt doorgebracht en de gebruiksfrequentie kunnen nuttig zijn bij de beoordeling van de geschiktheid van het product voor de markt.
 • Market Size and Growth: een analyse van de marktomvang en het groeipotentieel kan ook inzicht verschaffen in de geschiktheid van het product voor de markt. Als de markt groot is en groeit, kan dat een aanwijzing zijn dat er vraag is naar het product.

Het beoordelen van de geschiktheid van een product voor de markt is een voortdurende inspanning die consistente feedback en verfijning vereist om ervoor te zorgen dat het product relevant blijft voor het beoogde publiek. Om een volledig begrip te krijgen van de product-market fit en op gegevens gebaseerde beslissingen te nemen, is het van belang een combinatie van meetmethoden te gebruiken.

 

“Don’t be afraid to move away from your original idea when you see a better opportunity.”

Hoe kun je testen of je de product-market fit hebt bereikt?

Sean Ellis, de auteur van het bestselling book Hacking Growth: How Today’s Fastest-Growing Companies Drive Breakout Success, creërde een enquête om je te helpen bepalen of je product-market fit bereikt hebt. De enquête, bekend als de product-market fit survey, is een eenvoudige test met één vraag die je kunt gebruiken om feedback van jouw klanten te verzamelen.

Na benchmarking van bijna honderd startups ontdekte Sean Ellis dat het magische getal voor product/markt fit 40% was. Bij bedrijven die moeite hadden om groei te vinden, antwoordde bijna altijd minder dan 40% van de gebruikers ‘zeer teleurgesteld’ in het onderzoek, terwijl bedrijven met een sterke tractie bijna altijd die drempel overschreden.

product-market fit

Tot slot

In wezen draait het bij het bereiken van product-market fit om het aanbieden van een oplossing die een probleem aanpakt, aan een eis voldoet of een verlangen vervult op een manier die beter is dan de andere alternatieven op de markt. Dit vereist een grondige kennis van het beoogde publiek en de bereidheid om het product te verfijnen en te verbeteren totdat het voldoet aan hun eisen en verwachtingen.

Als je worstelt met het vinden van de juiste product-market fit voor jouw digitale product, neem dan contact met ons op! Ons ervaren team met experts staat voor je klaar en we kijken graag samen hoe we jouw doelstellingen kunnen bereiken. 

Ready for next level product development?

Laten we een digitaal product ontwikkelen waar eindgebruikers en business stakeholders blij van worden en dat bovendien toekomstbestendig, schaalbaar, veilig en gemakkelijk te onderhouden is.