Bardo

HR software voor het onderwijs

Bardo biedt een digitale leeromgeving voor onderwijsprofessionals werkzaam in het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs. Met de digitale leeromgeving ‘MijnBardo’ krijgt iedere medewerker instrumenten in handen om zich professioneel te ontwikkelen en dit zichtbaar te maken. Met als doel de leerlingen nog beter onderwijs te geven. En dat werkt!

UITDAGING
Ontwikkel een digitale leeromgeving die professionals in het onderwijs laat groeien.

AANPAK
In een nauwe samenwerking waarbij Bardo nadrukkelijk gekozen heeft om ons de productontwikkeling te laten doen hebben wij het platform ontwikkeld en geïnnoveerd.

RESULTAAT

  • Met de leeromgeving van Bardo wordt stap voor stap gebouwd aan een lerende school, waarvan leraren en leerlingen profiteren.
  • Bardo en GO werken inmiddels al meer dan 10 jaar samen
Foto van schoolboeken op tafel

Een digitaal product waar eindgebruikers blij van worden

User Experience als focus
De Bardo Saas oplossing is een zeer gebruiksvriendelijk product geworden waarmee de competenties van leerkrachten en managers in de onderwijswereld helder in kaart gebracht kunnen worden.

SaaS Expertise
Bardo is een SaaS oplossing, die hoge eisen stelt aan performance, schaalbaarheid en security. Onze expertise in ontwikkeling van SaaS producten kwam hierbij goed van pas.

“Ik ben heel tevreden met het resultaat. GlobalOrange was erg goed in staat om handvatten aan te reiken richting het eindproduct.”

Bardo
Erik Korte
Founder, CEO Bardo

Meer dan 120 competentieprofielen voor het PO, VO en het ROC

Bardo is pionier in het onderwijs
Met de digitale leeromgeving MijnBardo krijgen medewerkers in het onderwijs instrumenten in handen om zich professioneel te ontwikkelen en dit zichtbaar te maken, met als doel de leerlingen van de betreffende school nog beter onderwijs te geven.

Onderwijs in de cloud
Bij het ontwerpen van het systeem is vooral gelet op schaalbaarheid en efficiëntie. Het nieuwe digitale product is goed onderhoudbaar en klaar voor de toekomst.

Nieuwe markten betreden
Bardo gaat zoeken naar mogelijkheden met andere klanten en gaat zich breder focussen op andere sectoren. Er is ook een ander type vraag naar voren gekomen, waarbij de kennis van dit digitale product goed ingezet kan worden.

Succesfactoren

UX

Bij het ontwerpen van het systeem is vooral gelet op schaalbaarheid en efficiëntie. De UX designer werkte nauw samen met de opdrachtgever. Onderzocht is wat een gebruiker doet met de applicatie en hoe hij deze zo eenvoudig mogelijk kan gebruiken. Hierop is het design gebaseerd.

Samenwerking

Door intensief, dagelijks contact tussen opdrachtgever en het ontwikkel- team konden nieuwe features of aanpassingen in requirements snel worden opgepakt. Als resultaat van de goede samenwerking en het principe van continuous delivery staat er nu een goede basis van de software.

Continuous Delivery

GlobalOrange zette Agile en Scrum ontwikkelmethoden in tijdens het ontwikkelproces, waardoor het gebruiksgemak en de efficiëntie in relatie tot het einddoel van Bardo continu werd geoptimaliseerd.

Ready for next level product development?

Laten we een digitaal product creëren waar eindgebruikers en business stakeholders van zullen houden en dat bovendien toekomstbestendig, schaalbaar, veilig en gemakkelijk te onderhouden is.