Rijkswaterstaat

Betere doorstroming Nederlandse wegen

Rijkswaterstaat, de uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. GlobalOrange ontwikkelde in drie maanden tijd een slimme workflow applicatie waarmee het werk aan de rijkswegen kan worden georganiseerd met een minimum aan verkeershinder.

UITDAGING

Rijkswaterstaat benaderde GlobalOrange met de vraag een workflow applicatie te ontwikkelen om werkzaamheden aan de rijkswegen effectiever in te kunnen plannen. Een slimme toepassing waarmee snel bepaald kan worden wanneer en door wie het werk aan de rijkswegen kan worden uitgevoerd en met minimale verkeershinder ingepland kan worden. Daarbij moet voor alle betrokken partijen (Verkeers Loketten, KLPD, aannemers, controleurs) snel en scherp inzicht in de situatie te krijgen zijn.

AANPAK

Product strategy, design en development.

RESULTATEN

  • Betere doorstroming Nederlandse wegen omdat het werk nu met minimale verkeershinder ingepland kan worden.
  • RWS bespaart jaarlijks 6000 uur met slimme workflow applicatie.
  • Mooi meegenomen is dat er jaarlijks 30.000 faxen en e-mails bespaard worden.

 

Rijkswaterstaat

Kennis van workflowsystemen

Complexe workflow software
Rijkswaterstaat benaderde GlobalOrange met de vraag een workflow applicatie te ontwikkelen om werkzaamheden aan de rijkswegen effectiever in te kunnen plannen. Het resultaat, Verkeersstop.nl, is een slimme toepassing waarmee snel bepaald kan worden wanneere n door wie het werk aan de rijkswegen kan worden uitgevoerd en met minimale verkeershinder ingepland kan worden.

Partner die meedenkt
De applicatie wordt ingezet voor de regulering van werkzaamheden op de rijkswegen waarbij het verkeer tijdelijk stop gezet moet worden. Daarbij moet voor alle betrokken partijen (Verkeers Loketten, KLPD, aannemers, controleurs) snel en scherp inzicht in de situatie te krijgen zijn. Zowel voor de verwerking van aanvragen voor de afsluitingen als voor overzichten van werkbare uren hiervoor wilden zij een overzichtelijk en toegankelijk systeem.

Vervangt jaarlijks 30.000 faxen, e-mails en Excel sheets

Gebruiksvriendelijk en uniform
Op aanvraag van Rijkswaterstaat hebben wij een extra applicatie, Werkbare-uren.nl, ontwikkeld waarbij zowel aannemers als verkeersinspecteurs van RWS direct zien welke en hoeveel rijbanen er kunnen worden afgezet op bepaalde tijdstippen. Dit gebeurt nu uniforme wijze, waar dit voorheen met diverse formats werd opgelost.

Kostenbesparing en efficiency
Jaarlijks worden zo’n dertigduizend faxen, e-mails en excelsheets vervangen, met als resultaat dat men minder fouten maakt en zo’n zesduizend uur administratietijd per jaar bespaard wordt.

“Verkeersstop.nl is inmiddels naar volle tevredenheid van de honderden gebruikers geïmplementeerd. GlobalOrange is in staat om op korte termijn een project te starten en op te leveren. Zij hebben korte communicatielijnen. Met hun pragmatische en methodische aanpak kunnen zij snel tot goede resultaten komen.”

Rijkswaterstaat
Hilmar Douma
Interim Manager – Rijkswaterstaat

Ready for next level product development?

Laten we een digitaal product creëren waar eindgebruikers en business stakeholders van zullen houden en dat bovendien toekomstbestendig, schaalbaar, veilig en gemakkelijk te onderhouden is.