Voordelen van ChatGPT en CoPilot.AI bij softwareontwikkeling

ChatGPT en CoPilot.AI hebben het potentieel om de efficiëntie en productiviteit in softwareontwikkeling te verbeteren. Deze AI-tools automatiseren repetitieve taken, waardoor ontwikkelaars meer tijd kunnen besteden aan complexe taken. Daarnaast kunnen ze bijdragen aan foutreductie en verbetering van de codekwaliteit. Het is echter belangrijk om best practices te volgen bij het gebruik van ChatGPT en om voorzichtig te zijn bij het gebruik van CoPilot.AI. Door deze tools op de juiste manier te benutten, kunnen ontwikkelingsteams profiteren van hun voordelen en efficiënter werken.

Verbeterde efficiëntie en productiviteit

ChatGPT en CoPilot.AI zijn potentieel in staat om een revolutie teweeg te brengen in de ontwikkeling van software door het verbeteren van de efficiëntie en productiviteit. In de huidige omstandigheden worden teams vaak geconfronteerd met uitdagingen als tijdsdruk, beperkte budgetten en onvoldoende middelen voor refactoring, het schrijven van unit tests of het documenteren van code. AI-tools kunnen deze uitdagingen het hoofd bieden door repetitieve taken te automatiseren, zodat ontwikkelaars zich kunnen richten op complexere en creatieve aspecten van hun werk.

 

 • Tijdbesparend – ChatGPT en CoPilot.AI kunnen de tijd die wordt besteed aan het schrijven van boilerplate-code aanzienlijk verminderen, zodat ontwikkelaars hun tijd kunnen besteden aan taken op een hoger niveau. Door snel codefragmenten te genereren, kan AI de ontwikkelaars helpen sneller te ontwikkelen zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de code.
 • Gestroomlijnde documentatie – Het maken en onderhouden van documentatie kan een tijdrovende klus zijn. AI-tools kunnen helpen door automatisch documentatie van code te genereren, zodat deze up-to-date blijft terwijl de code wordt uitgebreid. Dankzij deze functie kunnen ontwikkelteams hun documentatie consistent en accuraat houden, wat cruciaal is voor effectieve samenwerking en code onderhoud.
 • Verbeterde samenwerking AI-tools kunnen de kloof tussen technische en niet-technische teamleden overbruggen door gebruikerseisen te vertalen naar code of omgekeerd. Dit vergemakkelijkt de communicatie en bevordert de samenwerking, waardoor teams problemen efficiënter kunnen identificeren en aanpakken.

Foutreductie en verbetering van de code kwaliteit

 

ChatGPT en CoPilot.AI stimuleren niet alleen de efficiëntie en productiviteit, maar kunnen ook bijdragen aan de algemene kwaliteit van software door fouten te verminderen en de kwaliteit van de code te verbeteren.

1. Foutdetectie en -preventie
AI-tools kunnen automatisch syntax fouten opsporen en corrigeren, potentiële beveiligingslekken identificeren en prestatie optimalisaties voorstellen. Door deze problemen vroeg in het ontwikkelingsproces te signaleren, kunnen ontwikkelaars ze proactief aanpakken, wat leidt tot stabielere en veiligere software.

2. Code refactoring
Refactoring van code kan een complexe en tijdrovende taak zijn. AI kan helpen door verbeteringen voor te stellen en het proces te automatiseren, zodat ontwikkelaars gebieden kunnen identificeren waar de code kan worden vereenvoudigd of efficiënter kan worden gemaakt. Dit leidt tot beter onderhoudbare en schone code, die voor andere teamleden gemakkelijker te begrijpen en verwerken is.

 

 

Gther experience platform

Gther experience platform

3. Unit testen
Het schrijven van unit tests is cruciaal voor het waarborgen van de kwaliteit en betrouwbaarheid van software. AI-tools kunnen automatisch test scenario’s genereren op basis van code wijzigingen, waardoor ontwikkelaars potentiële problemen kunnen identificeren voordat ze kritiek worden. Dit bespaart niet alleen tijd, maar zorgt er ook voor dat de software grondig wordt getest en functioneert zoals verwacht. 

4. Continu leren
AI-tools kunnen leren van de codebase, de ontwikkelingspraktijken en de feedback van het team, waarbij ze hun suggesties voortdurend verbeteren en zich aanpassen aan de specifieke behoeften van het project. Hierdoor kan AI ondersteuning op maat bieden, wat de kwaliteit van de code en de ontwikkelings efficiëntie verder verbetert.

Download hier de gehele whitepaper (ENG): Understanding the Key Legal Aspects of AI Implementation in your workflow

 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden

Best practices voor ChatGPT

Het gebruik van ChatGPT voor hulp bij het coderen kan zeer nuttig zijn voor ontwikkelaars, maar het is essentieel om best practices te volgen om het potentieel ervan te maximaliseren. Hier volgen enkele aanbevelingen:

 • Wees specifiek met jouw vraag

Beschrijf duidelijk het probleem, de gewenste functionaliteit of het stukje code waarmee je hulp nodig hebt. Hoe meer context en informatie je verstrekt, hoe beter ChatGPT kan begrijpen en relevante code suggesties kan genereren.

 • Gebruik technische taal

Wanneer je om hulp vraagt, gebruik dan de juiste technische termen en programmeertaal sleutelwoorden. Zo kan ChatGPT jouw vraag beter begrijpen en code genereren die is afgestemd op jouw specifieke taal en omgeving.

 • Complexe taken opsplitsen

Als je een complex codeer probleem hebt, verdeel het dan in kleinere, beheersbare onderdelen. Pak elk onderdeel afzonderlijk aan, zodat ChatGPT meer gerichte oplossingen kan bieden die je vervolgens kunt combineren om het grotere probleem op te lossen.

 • Dubbelcheck de gegenereerde code

ChatGPT kan weliswaar nuttige codefragmenten genereren, maar het is essentieel om de gegenereerde code te controleren op juistheid en compatibiliteit met jouw bestaande codebase. Zorg ervoor dat de code voldoet aan de codeerstandaarden en -richtlijnen van het project voordat je de code in je werk integreert.

 • Test de gegenereerde code grondig

Test de gegenereerde code altijd grondig voordat je deze in productie neemt. Dit helpt ervoor te zorgen dat de code functioneert zoals bedoeld en geen bugs, beveiligingsproblemen of prestatieproblemen introduceert. 

 • Gebruik ChatGPT als leermiddel

ChatGPT kan een waardevol hulpmiddel zijn bij het leren van nieuwe programmeertalen, frameworks of bibliotheken. Stel specifieke vragen over concepten, syntaxis of best practices om je codeer vaardigheden te verbeterem.

 • Combineer met andere bronnen

Vertrouw niet alleen op ChatGPT voor hulp bij het coderen. Vergelijk de suggesties met officiële documentatie, forums of input van andere ontwikkelaars om er zeker van te zijn dat je de beste oplossing voor het specifieke probleem implementeert. 

 • Geef feedback

Als ChatGPT’s suggesties niet nuttig of accuraat zijn, geef dan feedback om te helpen het begrip en de prestaties te verbeteren. Dit zal de effectiviteit van de tool bevorderen en leidt tot betere code generatie in de toekomst.

Onze kennis in actie:

“Het GlobalOrange team heeft een enorme hoeveelheid expertise en kennis ingebracht en heeft onze verwachtingen ruimschoots overtroffen. In harmonie met ons in-house ontwikkelteam heeft dit ons gebracht waar we nu zijn met het platform.”

Nick Rosier, Chief Product Officer 2Heads/Gther

Wees voorzichtig met CoPilot.AI en ChatGPT

Bij het gebruik van CoPilot.AI, ChatGPT of elke andere AI-gestuurde codegenerator tool is het essentieel om op de hoogte te zijn van een aantal belangrijke onderwerpen om een effectief en verantwoord gebruik van de technologie te garanderen:

 • Consistentie

AI-generated code kan inconsistent zijn, vooral wanneer er dubbelzinnige of onvolledige aanwijzingen worden gegeven. Het is cruciaal om duidelijke context en instructies te geven om nauwkeurige en consistente resultaten te verkrijgen. Bekijk altijd de gegenereerde code om er zeker van te zijn dat deze overeenkomt met de eisen en verwachtingen van het project.

 • Vooroordelen

AI-modellen, waaronder CoPilot.AI, kunnen vooroordelen erven van de gegevens waarop ze zijn getraind. Deze vooroordelen kunnen zich in verschillende vormen voordoen, zoals geslacht, ras of culturele vooroordelen. Let dus op deze mogelijke vooroordelen in de door AI gegenereerde code, en evalueer de suggesties kritisch om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan ethische en professionele normen. Als de code een vooroordeel bevat om gegevens te verwerken, kan er bovendien een samengesteld effect optreden.

 • Beveiliging

De gegenereerde code volgt niet altijd de beste beveiligingspraktijken of kan onbedoeld kwetsbaarheden introduceren. Het is essentieel om de door AI gegenereerde code te controleren op mogelijke beveiligingsproblemen en de vastgestelde beveiligingsrichtlijnen te volgen om de veiligheid en privacy van de software te waarborgen. 

 • Kwaliteit van de code

Hoewel door AI gegenereerde code nauwkeurig en efficiënt kan zijn, voldoet deze niet altijd aan de beste praktijken, zoals leesbaarheid van de code, onderhoudbaarheid of prestatie optimalisatie. Controleer de gegenereerde code grondig om er zeker van te zijn dat deze voldoet aan de kwaliteitsnormen en goed integreert met de bestaande codebase.

Door bewust te zijn van deze onderwerpen en de door AI gegenereerde code zorgvuldig te controleren, kun je de voordelen van CoPilot.AI of ChatGPT maximaliseren en er tegelijkertijd voor zorgen dat jouw software veilig en van hoge kwaliteit is en voldoet aan ethische en professionele normen. 

Gther experience platform

Wil je meer weten over CoPilot.AI en ChatGPT of ben je benieuwd hoe wij je hierbij kunnen helpen? Plan gemakkelijk en snel een korte kennismaking in en dan kijken we samen wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Ready for next level product development?

Laten we een digitaal product ontwikkelen waar eindgebruikers en business stakeholders blij van worden en dat bovendien toekomstbestendig, schaalbaar, veilig en gemakkelijk te onderhouden is.