Wat is Design Thinking?

Book icon 6 min
Design Thinking workshop at globalOrange

Design thinking is een manier om complexe problemen in kaart te brengen en op te lossen op basis van een nauwkeurige en empathische observatie van gebruikers. Design thinking biedt een systematische manier om de problemen en behoeften van de klant verder te begrijpen en de mogelijkheid om nieuwe waarde voor gebruikers te creëren.

BELANGRIJKSTE LEERPUNTEN

 • Wat is Design Thinking?
 • Waarom Design Thinking
 • Wat zijn de voordelen van Design Thinking?
 • Hoe pas je Design Thinking toe?

Waarom Design Thinking?

Traditionele productontwikkeling leunt vaak op een klein team van experts om een oplossing te identificeren en te ontwerpen, een top-down benadering. Bij design thinking daarentegen worden gebruikers door een team geobserveerd en worden zo oplossingen geformuleerd. In tegenstelling tot top-down benaderingen,richt design thinking zich op het daadwerkelijk begrijpen waarom gebruikers doen zoals ze doen. Wat betreft dit aspect is design thinking vergelijkbaar met wat antropologen doen wanneer ze een cultuur bestuderen. Zodra de ontwerpproblemen zijn geïdentificeerd en gekaderd, kunnen productoplossingen worden onderzocht. Design thinking kan worden aangevuld met kwantitatief marktonderzoek.

Design thinking is een framework dat de gebruiker en diens behoeften centraal stelt bij de ontwikkeling van oplossingen en/of producten. Design thinking is een waardevolle benadering voor het bouwen van maatwerk producten. Het brengt de (bedrijfs)doelen van klanten en de behoeften van eindgebruikers samen en verenigd deze in een perfect op maat gemaakte oplossing die het probleem zo effectief mogelijk aanpakt.

Tikkie Duitsland

Voordelen van Design Thinking in product ontwikkeling

 • Feasibility.
  Design thinking stelt je in staat om de haalbaarheid van een toekomstig product of feature in een beginstadium te testen. Het framework stelt je in staat om de wensen van de eindgebruiker in het vizier te houden, alle vereisten duidelijk te specificeren en dit alles te vertalen in productkenmerken.
 • Geen verrassingen.
  Zodra je jouw MVP hebt getest en feedback van gebruikers heeft verzameld, kan jouw team veilig en vol vertrouwen verder gaan met de productontwikkeling. Op deze manier kunt er vrij zeker van zijn dat er weinig of geen verschil zal zijn tussen het goedgekeurde concept en de uiteindelijke versie.
 • Transparantie.
  Design thinking stelt ontwikkelaars in staat om de einddoelen en problemen te zien en duidelijk te begrijpen en zo een heldere visie te hebben op de oplossing die uiteindelijk opgeleverd moet worden.
 • Continue verbetering.
  Een product kan (en soms moet) na de release worden aangepast na feedback van gebruikers. Je weet dan immers welke features voor jouw gebruikers werken en welke niet. Zo creëer je een omgeving voor continue verbetering en wordt het product ontwikkelingsproces flexibel en soepel.

“Design thinking is een waardevolle benadering voor het bouwen van maatwerk producten.”

Aan de slag met Design Thinking

Het proces van Design Thinking is opgedeeld in vijf fases. Elke fase heeft een specifiek doel.

 • Empathize: In deze eerste fase van design thinking is het de bedoeling dat je alle aannames en mogelijke vooroordelen over de gebruikers van jouw product achter je laat. Tijdens deze fase ontwikkel je een diep begrip voor jouw gebruikers door contact met hen te maken, door hen te observeren, naar diverse invalshoeken te luisteren, het probleem van verschillende kanten te bekijken, en behoeftes te begrijpen.
 • Define: In deze tweede fase gaan we aan de slag met de informatie die we hebben verzameld in de eerste fase. Je analyseert de beschikbare informatie met als doel om een enkel kernprobleem te ontwikkelen. Dit kernprobleem wordt vanuit jouw gebruikers geformuleerd.
 • Generate: Deze derde fase van Design Thinking is de zogenaamde ideeën fase. Het doel is hier om zo veel mogelijk oplossingen voor het kernprobleem te genereren. Nu je alle betrokkenen goed begrijpt en een kernprobleem hebt gedefinieerd kun je gaan proberen outside-the-box oplossingen te bedenken.
 • Prototype: In deze fase ga je met jouw team een aantal sterk vereenvoudigde versies of scenarios realiseren van jouw oplossing. Het doel van deze fase is om op experimentele wijze de best mogelijke oplossing te ontdekken.
 • Test: In deze laatste fase test je jouw oplossing. Ondanks het feit dat dit de laatste fase is, is het vaak niet het einde van het ontwerpproces. Design Thinking is een iteratief proces, en deze testfase genereert in de meeste gevallen veel input voor eerdere fases.

Het ontwerpproces structuren

Design Thinking is geen lineair proces, het is iteratief. We kunnen dus stellen dat de oplossingen steeds beter gezien we in het proces voortborduren op onze learnings. We maken dus regelmatig gebruik van feedback loops tussen de verschillende fases. Vaak gebeurt dit met behulp van de double diamond.

“Design Thinking is essentieel voor succesvolle product ontwikkeling.”

Tikkie Duitsland
Steef van Velzen
Project Manager GlobalOrange

Design Thinking en de Double Diamond

Het double diamond model is een variatie op bestaande divergentie/convergentie modellen. De double diamond geeft vier fases weer, Discover, Define, Develop en Deliver. De twee diamanten staan voor het breder of groter maken van de oplossingen en het strakker definiëren (convergeren) en het maken van keuzes. Door oplossingsrichtingen te bedenken (divergeren) en één of meer oplossingen uit te werken (convergeren) zorg je voor een goede en gevalideerde oplossing.

Tikkie Duitsland

Fases van het Double Diamond model

Discover: deze eerste fase heeft als doel om begrip en/of ervaring op te doen met het vraagstuk dat je wilt tackelen. Je verdiept je in de problematiek, bekijkt verschillende perspectieven en luistert goed naar naar jouw gebruikers. In de meeste gevallen betekent dit gewoon dat je tijd doorbrengt met mensen die jouw product gebruiken of een probleem hierbij ervaren.

Define: Gedurende deze fase definieer je het daadwerkelijke probleem dat je gaat oplossen. Hierbij gebruik je de informatie die je hebt opgedaan tijdens de eerste fase.

Develop: Deze derde fase is de start van de tweede diamant, dit is weer een versie van divergeren. In deze fase ga je op zoek naar een mogelijke oplossingen voor de ontwerpopgave. Dit is een creatieve fase, waar het bedenken van ideeën en combineren van perspectieven centraal staat.

Deliver: In deze fase experimenteer je met de verschillende oplossingen die je in de develop-fase hebt geformuleerd. Oplossingen die simpelweg niet werken laat je voor wat ze zijn, oplossingen met belofte worden doorontwikkeld.

Design Thinking samengevat:

 • Wees empathisch: zorg ervoor dat je de perspectieven van alle betrokkenen kent en begrijpt.
 • Definieer een helder probleem: omschrijf het probleem wat je gaat oplossen zodanig dat je gebruiker centraal staat.
 • Genereer: bedenk zoveel mogelijk oplossingen en ideeën om het probleem op te lossen, selecteer vervolgens de beste(n).
 • Prototype: maak zo snel mogelijk een prototype, een werkende versie van jouw oplossing.
 • Test: de oplossing zo snel mogelijk en werk door met de feedback die hieruit voortkomt.

Design thinking is flexibel, iteratief en bovenal een mensgerichte ontwerpmethode waarin de samenwerking tussen team en stakeholders centraal staat.

Design Thinking toegepast in de ontwikkeling van 100+succesvolle SaaS producten en platformen

Tikkie Duitsland
Tikkie Duitsland
Tikkie Duitsland
Tikkie Duitsland
Tikkie Duitsland
Tikkie Duitsland