Checkmore, onderhoudsapplicatie voor installateurs.