MVP, ofwel het minimum viable product, en de voordelen voor de ondernemer

Book icon 6 min

Een MVP is een vereenvoudigde versie van een product of dienst die is ontwikkeld met de minimale functies die nodig zijn om vroege klanten tevreden te stellen en feedback te krijgen voor verdere ontwikkeling. Door een MVP uit te brengen, kunnen ondernemers de markt testen en hun idee valideren met minimale middelen en risico’s.

Als ondernemer wil je jouw innovatieve ideeën op de markt brengen en een succesvol bedrijf opzetten. Het ontwikkelen van een volledig product of dienst kan echter een tijdrovend en duur proces zijn. Dit is waar het concept van een minimum viable product (MVP) om de hoek komt kijken.

Waar staat de afkorting MVP voor?

MVP staat voor Minimum Viable Product. Het bijvoeglijk naamwoord “minimum” refereert aan het beperken van het aantal features dat wordt geïmplementeerd, en daarmee de investering die nodig is om het product in kwestie te ontwikkelen. “Viable” impliceert dat jouw product klaar is om de markt te betreden. Klaar om je eerste klanten aan jouw product te binden en om hun feedback te verwerken. “Product” refereert vanzelfsprekend naar het product of service dat je voor jouw klanten en gebruikers ontwikkelt.

Een MVP is een ontwikkelingsstrategie waarin het product wordt ontwikkeld en uitgebracht met de minimale hoeveelheid functies die nodig zijn om je eerste klanten tevreden te stellen. Het is van belang om eerst het doel van het product te begrijpen en op basis daarvan de features te definiëren en te prioriteren.  Met het MVP valideren we het productidee en testen we de product-markt fit. Op basis van feedback van klanten wordt het product verbeterd en doorontwikkeld met als doel een steeds betere product-markt fit te krijgen. Ook is het van belang de features van een MVP te definiëren en te prioriteren, maar ook om de doelen van een MVP te begrijpen.

 

 

 

Een MVP owel minimum viable product bouwen

 

 

Minimum Viable Product

Een MVP is een versie van jouw product

Een MVP is iets anders dan een product dat “niet klaar” is maar een vertrekpunt naar het perfecte product. Onderweg worden beslissingen genomen op basis van data, feedback en interacties met gebruikers in plaats van een groots vooropgezet plan. Facebook, AirBNB, Amazon, Twitter en Uber zijn voorbeelden die allemaal het levenslicht zagen als MVP. We verkennen wat een Minimum Viable Product daadwerkelijk is en hoe je van deze manier van ontwikkelen kunt profiteren.

Neem jouw backlog, een lijst met features die je in jouw product wilt bouwen. Het prioriteren van de release van deze features kan een bijzonder lastige klus zijn. Vanzelfsprekend kies je voor features die de grootste waarde hebben voor jouw gebruikers en die het snelst/makkelijkst/goedkoopst te verwezenlijken zijn. Een MVP bestaat uit de ideale set van enkele van deze features die jouw product “lanceringswaardig” maken.

Het selecteren van deze features dwingt je om na te denken als zowel de gebruiker van jouw product als de ondernemer. Je dient zakelijk te denken om ontwikkelingskosten te beheersen en tegelijkertijd in te kunnen zien welke features maximale waarde aan jouw product toevoegen.

“Een MVP is de meest simpele versie van je product waarmee je waarde kunt bieden aan je gebruiker.”

Wat is het verschil tussen een MVP en een prototype?

Wanneer je bezig bent met het definiëren van een MVP, dan komt het woord “prototype” al snel naar boven. Een prototype is een vroege, voorlopige versie van een product of dienst die wordt gebruikt om het ontwerp, de functionaliteit en de bruikbaarheid ervan te testen en evalueren. Nu klinkt dit misschien erg hetzelfde als de definitie van een MVP. Maar er zijn wel degelijk verschillen. Een van de belangrijkste verschillen is dat het primaire doel van een MVP is om een idee te valideren door het op de markt te testen met echte klanten. Terwijl het doel van een prototype is het ontwerp, de functionaliteit en de bruikbaarheid van het product te testen en te evalueren. Een ander belangrijk verschil is de functionaliteit. Een MVP bevat de meest essentiële functies die nodig zijn om het probleem van de klant op te lossen of aan behoeften te voldoen. Een prototype bevat mogelijk niet alle functies van het eindproduct en kan worden gebruikt om specifieke functies te testen.

Ben je benieuwd naar meer verschillen tussen een MVP en een prototype? Klik dan hier.

Tijdens het productontwikkelingsproces is het heel belangrijk om deze twee concepten te onderscheiden. Met een prototype is het mogelijk om het ontwerp en de functionaliteit van het product te testen en evalueren in een gecontroleerde omgeving. Ook kunnen eventuele problemen of verbeterpunten geïdentificeerd worden voordat er tijd en middelen worden geïnvesteerd in de ontwikkeling van een MVP.

 

 

Minimum Viable Product

De voordelen van het ondernemen met een MVP

Voor ondernemers is een MVP een perfecte methode of framework om een beter product te definiëren. De belangrijkste voordelen voor het ondernemen met een MVP staan hieronder beschreven. 

 1. Een uitgebreide product visie te ontwikkelen: Als ondernemer met een software- of SaaS-product, is het hebben van een solide product visie van groot belang. Een Agile benadering van productontwikkeling maakt het gemakkelijker om “groots te denken”. We maken backlogs en beschrijven een compleet of ideaal product, inclusief features die we op dat moment absoluut niet kunnen bekostigen. We nemen ze op in onze backlog en wachten op het juiste moment om ze te kunnen implementeren.
 2. Een product bouwen voor minder: Het proces zoals hierboven beschreven stelt je in staat om een start waardig product te bouwen met minder budget. Het ontwikkelen van een MVP draait om het selecteren van “must-have features”. Features die jouw eerste klanten tevreden stellen en aan jou binden. De rest bewaren we voor later, we focussen op de essentie. Op het allerbelangrijkste. Op deze manier is jouw product sneller ontwikkeld, verdien je sneller geld en bespaar je uiteindelijk op ontwikkeluren.
 3. Het verkrijgen van input van jouw gebruikers: de mogelijkheid om feedback van jouw gebruikers te verzamelen is een belangrijke succesfactor voor jouw product. Correcte analyse van verzamelde data kan je belangrijke inzichten verschaffen in het daadwerkelijke gebruik van jouw product. De kans is redelijk aanwezig dat deze inzichten jouw eerste ideeën bijsturen.
 4. Snel de markt te betreden: Het bouwen van een MVP gaat om het bouwen van de simpelste versie van je product waarmee je daadwerkelijk waarde kunt bieden aan je gebruiker en deze tevreden kunt stellen en aan je kunt binden. Dit stelt je in staat om de markt sneller te betreden, sneller jouw investering terug te verdienen en mogelijke concurrenten te snel af te zijn.
 5. Het trekken van investeerders: De lancering van een MVP toont aan potentiële investeerders dat jij, als ondernemer, een duidelijk inzicht heeft in de markt en klantbehoeften, en dat je in staat bent het product te herhalen en aan te passen aan de hand van feedback. 
 6. Pivot, pivot, pivot: Doordat je jouw MVP mét jouw gebruikers ontwikkeld, bouw je een band op met hen. Dit geeft je waardevolle inzichten en data over de performance van jouw product. Deze inzichten kunnen gebruikt worden om jouw prioriteiten en/of roadmap aan te passen. Indien nodig kun je deze inzichten zelfs gebruiken voor een pivot.
 7. Verminderen van risico: Door een MVP te lanceren, kun je jouw product of dienst met minimale middelen en risico’s op de markt testen. Het biedt je een manier om het idee te valideren voordat er veel geld en tijd geïnvesteerd wordt in de ontwikkeling van het volledige product.

 

 

 

 

Minimum Viable Product

Hoe meet je het succes van een MVP?

Het meten van het succes van een MVP kan op verschillende manieren gebeuren, afhankelijk van de doelen die vooraf zijn gesteld. Een aantal veelvoorkomende metrics zijn:

 • Het aantal gebruikers
 • De retentiegraad van gebruikers
 • De hoeveelheid gegenereerde inkomsten
 • Feedback van gebruikers

Het aantal gebruikers is een belangrijke indicator voor het succes van een MVP. De retentiegraad van gebruikers, oftewel de mate waarin gebruikers het product blijven gebruiken, is ook een belangrijke indicator voor het succes van een MVP. Een hoge retentiegraad betekent dat gebruikers tevreden zijn met het product en het blijven gebruiken.

De hoeveelheid gegenereerde inkomsten kan ook worden gebruikt om het succes van een MVP te meten. Dit is met name relevant als het doel van het product is om winst te genereren.
Feedback van gebruikers is ook belangrijk om het succes van een MVP te meten. Door te luisteren naar de feedback van gebruikers, kan worden vastgesteld hoe het product kan worden verbeterd en verder ontwikkeld.

Kortom, het succes van een MVP kan worden gemeten aan de hand van verschillende indicatoren. Door deze metrics te volgen, kan worden vastgesteld of het product voldoet aan de gestelde doelen en kan worden bepaald welke vervolgstappen moeten worden genomen.

Benieuwd naar de belangrijkste metrics om groei te realiseren voor jou SaaS platform? In dit artikel vind je de meest waardevolle metrics:

Creëer met behulp van een product discovery workshop jouw MVP

Over het algemeen is het raadzaam om de ontwikkeling van jouw Minimum Viable Product te beginnen met een proces genaamd Product Discovery. Hierbij worden de doelstellingen en de scope van het product geanalyseerd en gedefinieerd, voordat je aan de eigenlijke ontwikkeling begint. In deze werksessie helpen wij je begrip te krijgen van de uitdagingen en behoeften van de eindgebruikers, de markt en het bedrijf zelf. Dit gebeurt door middel van verschillende activiteiten, zoals het invullen van een UX canvas, het uitvoeren van gebruikersonderzoek en het beperken van bedrijfsdoelen. Wanneer deze workshop tot zijn einde is gekomen, heb je een goede start om te beginnen met de MVP ontwikkeling!

Wanneer je jouw MVP hebt ontwikkeld door middel van deze product discovery workshop wil je natuurlijk graag het succes meten. Dit kan door middel van de metrics, deze zijn wel afhankelijk van de door jouw gestelde doelen. Maar twee veel voorkomende zijn het aantal gebruikers en de feedback van deze gebruikers.

Mocht je geïnteresseerd zijn in het doen van een product discovery workshop, we bekijken dan samen hoe jouw product het beste verwezenlijkt kan worden en we analyseren jouw visie en doelen. Zo verzekeren we jou van een vliegende start.

 

 

Minimum Viable Product

Veelgemaakte fouten tijdens het bouwen van een MVP

Het is belangrijk om veelgemaakte fouten te vermijden omdat het kan leiden tot mislukking van het product, verlies van tijd en middelen, en uiteindelijk mislukking van het bedrijf. Hieronder staan een aantal veelgemaakte fouten die ondernemers maken tijdens het ontwikkelen van een MVP.

 • Het gebruiken van té veel features
 • De doelgroep niet goed kunnen definiëren
 • Het product niet testen met echte klanten
 • Niet genoeg prioriteit geven aan feedback
 • Niet focussen op de kern van je USP

Ben je benieuwd naar de veelgemaakte fouten tijdens het ontwikkelen van een prototype? Bekijk deze dan hier.

Wat is de waarde van een MVP en hoe kan je dit goed communiceren?

Het communiceren van de waarde van een MVP aan geïnteresseerden of investeerders kan een uitdaging zijn, omdat ze het concept misschien niet helemaal begrijpen of meer geïnteresseerd zijn in het zien van een volledig ontwikkeld product. Hier volgen enkele tips om de waarde van een MVP effectief te communiceren.

 • Leg het doel uit van jouw MVP en hoe het kan helpen het idee te valideren en de kans op mislukking te verkleinen.
 • Benadruk de voordelen, zoals minder ontwikkelingstijd en -kosten, vroege validatie van het productidee, en de mogelijkheid om feedback te verzamelen en verbeteringen aan te brengen voordat er meer middelen worden geïnvesteerd.
 • Gebruik voorbeelden uit de praktijk van succesvolle producten die begonnen als MVP, zoals Airbnb en Twitter.
 • Laat het potentiële rendement op investering (ROI) zien, want investeerders zijn altijd op zoek naar een rendement op hun investering. Laat vooral zien hoe een MVP het risico op mislukking kan verminderen en de potentiële ROI kan verhogen.
 • Sta open voor feedback van je geïnteresseerden of investeerders. Het is namelijk belangrijk om naar hen te luisteren en om bereid te zijn je product te verbeteren op basis van hun feedback.

Door de waarde van een MVP effectief te communiceren, kun je geïnteresseerden of investeerders de voordelen van deze aanpak laten inzien en hun vertrouwen in je product en bedrijf vergroten.

Ready for next level product development?

Laten we een digitaal product ontwikkelen waar eindgebruikers en business stakeholders blij van worden en dat bovendien toekomstbestendig, schaalbaar, veilig en gemakkelijk te onderhouden is.