Hoe werkt het Jobs-to-be-Done framework

Book icon 6 min

In de wereld van productontwikkeling is het begrijpen van de behoeften en wensen van klanten van het grootste belang. Traditionele marketing en productontwikkeling methoden schieten vaak tekort in het begrijpen van de nuances van klantgedrag en motivaties. Dit is waar het Jobs-to-be-Done (JTBD) framework om de hoek komt kijken. Het JTBD framework is een krachtig hulpmiddel dat bedrijven helpt meer inzicht te krijgen in de behoeften van hun klanten en producten en diensten te ontwerpen die echt aan die behoeften voldoen. In dit artikel gaan we dieper in op het concept van het Jobs-to-be-Done framework en geven we een stap-voor-stap handleiding om het effectief te gebruiken.

Wat is het Job-to-be-Done framework?

Het belangrijkste aspect is dat de jobs-to-be-done (JTBD) benadering de focus weghaalt van het product zelf en deze op de klant legt. Het suggereert dat klanten producten of diensten “huren” om specifieke banen of taken in hun leven te vervullen. Deze theorie stelt dat mensen niet zomaar producten kopen, maar ze “huren” om een bepaalde taak uit te voeren die ze gedaan moeten krijgen. Deze taken zijn de fundamentele redenen waarom klanten aankoopbeslissingen nemen.

De theorie vraagt simpelweg: ‘Wat is de taak waarvoor je product is ingehuurd?’.

Voorbeeld uit de praktijk

Een SaaS-bedrijf dat projectmanagement software aanbiedt, verlegt zijn focus van het bijhouden van taken naar het begrijpen van de taak van klanten om “efficiënt samen te werken in teams en projecten af te ronden”. In de context van werken op afstand en complexe projecten helpt hun software bij real-time communicatie, geautomatiseerde waarschuwingen en prestatieanalyse. Door in hun berichtgeving de nadruk te leggen op succesvolle projectresultaten en een verbeterde teamdynamiek, creëren ze een strategie die aansluit bij de kernbehoeften van klanten, wat resulteert in gebruikerstevredenheid en groei op de lange termijn.

Het begrijpen van je eindgebruikers is 1 ding, maar het vinden van een product-markt voor je product is een 2e.

Elk nieuw project bij GlobalOrange begint met een uitgebreide tweedaagse Product Discovery Workshop. Tijdens deze workshop werkt ons team van experts op het gebied van User Experience Design, Product Management en Technologie samen met jou om jouw visie en doelstellingen nauwkeurig in kaart te brengen. Deze worden vervolgens nauw gekoppeld aan de onvervulde behoeften van de eindgebruikers. De resultaten van de Product Discovery Workshop omvatten het volgende: een diepgaand begrip van de zakelijke uitdagingen die we willen aanpakken, inzicht in de behoeften van jouw eindgebruikers en de bijbehorende voordelen, voordelen voor jouw bedrijf, belangrijke succesfactoren voor de voorgestelde oplossingen, potentiële oplossing concepten, goed gedefinieerde key user journeys en een gedetailleerd project ontwikkelingsplan. 

Gther experience platform

Het JTBD-framework implementeren: Een stapsgewijze handleiding

1. Identificeer de kern jobs-to-be-done: begin met het identificeren van de kerntaken die jouw klanten proberen gedaan te krijgen. Dit omvat uitgebreid onderzoek, interviews, enquêtes en gegevensanalyse om de onderliggende motivaties bloot te leggen. 

2. Definieer de dimensies van de taken: begrijp de functionele, emotionele en sociale dimensie van de taken. Functionele aspecten hebben betrekking op de taken die klanten willen uitvoeren, emotionele aspecten hebben betrekking op de gevoelens die bij die taken horen en sociale dimensies hebben betrekking op hoe de taak relaties of status beïnvloedt. 

3. Segmentatie: segmenteer je markt op basis van de verschillende taken die klanten proberen uit te voeren. Zo kun je jouw producten en marketing afstemmen op specifieke klantsegmenten.

4. Bestaande oplossingen evalueren: analyseer de huidige producten of diensten die klanten gebruiken om deze taken uit te voeren. Identificeer leegten en gebieden die voor verbetering vatbaar zijn.

5. Ideeënvorming en innovatie: brainstorm en bedenk innovatieve oplossingen die direct gericht zijn op de geïdentificeerde kerntaken. Dit kan inhouden dat je buiten de gebaande paden moet denken en nieuwe productconcepten moet verkennen.

6. Prototypen en testen: maak prototypes van de nieuwe oplossingen en test ze met je doelgroep. Verzamel feedback en herzie de prototypes om de oplossingen te verfijnen.

7. Boodschapontwikkeling: Stel marketingboodschappen op die benadrukken hoe je product of dienst de kerntaken beter vervult dan bestaande oplossingen. Focus op de waarde en voordelen die aansluiten bij de motivaties van klanten.

8. Lanceren en controleren: Lanceer je nieuwe product of dienst en volg de prestaties op de voet. Verzamel gegevens over hoe goed het de kerntaken vervult en pas het aan op basis van het gebruik in de praktijk.

 

Ben je benieuwd hoe je een product kunt maken waar je eindgebruikers echt van zullen houden? Lees het in dit artikel.

Het Jobs-to-be-Done framework biedt een transformatieve aanpak om de behoeften van klanten te begrijpen en producten te maken die echt aanslaan. Door te erkennen dat klanten producten “huren” om specifieke taken uit te voeren, kunnen bedrijven innovatieve oplossingen creëren die inspelen op echte motivaties. De stap-voor-stap handleiding in dit artikel kan dienen als stappenplan om het JTBD framework succesvol te implementeren en klantgerichte innovatie in jouw organisatie te stimuleren.

Wil je jouw eindgebruikers beter begrijpen om daardoor het juiste product te kunnen bouwen? Overweeg dan de tweedaagse Product Discovery workshop, waar we samen op zoek gaan naar de perfecte product-market fit met behulp van onder andere user journeys. 

Ready for next level product development?

Laten we een digitaal product ontwikkelen waar eindgebruikers en business stakeholders blij van worden en dat bovendien toekomstbestendig, schaalbaar, veilig en gemakkelijk te onderhouden is.